Skocz do zawartości

Aktualności 2020

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Wydarzenie skierowane jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń.

Zadanie polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów) promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą oraz zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.

Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w KRUS. Dwudziestu laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.krus.gov.pl. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl.

Źródło: KRUS
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting