Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Zawiadomienie Starosty Konińskiego dotyczące wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Starosta Koniński zawiadamia, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie (pokój nr 251, 252, I piętro) w terminie od 13 do 31 stycznia 2020 r. zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób, jednostek organizacyjnych i organów projekt operatu opisowo-kartograficznego sporządzony w oparciu o zamówienia: Modernizacja baz danych EGiB w gminach Rychwał, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Golina, Stare Miasto.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu (poniedziałek-wtorek w godzinach od 1000 do 1700, środa-piątek w godzinach od 800 do 1400) zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyjaśnić ewentualne błędy oraz nieprawidłowości.

Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, itp.) oraz dokumenty potwierdzające prawo własności (może to być wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku lub inne dokumenty).

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting