Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała jubileuszową - dziesiątą - edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą oraz zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIP, KOWR oraz ARiMR.

W tym roku zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Prace będą oceniane w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap wojewódzki może zostać poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji.    
  
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2020 r. Regulamin konkursu dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting