Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi - jednego z najważniejszych dokumentów regulujących współpracę sektora pozarządowego z samorządem powiatu w przyszłym roku.

Do udziału w konsultacjach uprawnione były, działające na rzecz powiatu konińskiego, organizacje pozarządowe i inne podmioty wskazane w ustawie oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego. Uwagi i propozycje do projektu programu można było zgłaszać w terminie od 14 do 28 października br. Jak poinformowała Dorota Sobieraj-Krawczyk, pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - z prawa tego skorzystała Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Konińskiego. Organ nie wniósł żadnych zastrzeżeń do zaproponowanych rozwiązań i wyraził pozytywną opinię o dokumencie. Inne uprawnione podmioty na temat programu się nie wypowiedziały. Oznacza to, że jego projekt spotkał się z akceptacją przedstawicieli sektora pozarządowego. Program współpracy powiatu konińskiego z NGO określa m.in. przyszłoroczne zadania oraz procedury postępowania związane z konkursami ofert na wsparcie ich realizacji.

Po zakończonych konsultacjach, jeszcze w listopadzie br., dokument trafi pod obrady Zarządu, a następnie Rady Powiatu Konińskiego. Jeśli zostanie przyjęty przez organ stanowiący w proponowanym brzmieniu, wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Na podstawie programu powiat będzie zlecał realizację zdań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert. Zgodnie z przedstawionym przez pełnomocnik harmonogramem, procedury konkursowe uruchomione zostaną na początku 2016 roku.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting