Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Konińskiego, 12 czerwca br. ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosparwnych oraz w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
O dofinansowanie realizacji wyżej wymienionych zadań ubiegać się mogą organizacje pozarządowe i inne wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmioty, których statutowe cele obejmują zakres zadań ogłoszonych w konkursie.
 
Środki finansowe na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych pochodzą z PFRON i wynoszą 30.000,00 zł., natomiast na dofinansowanie zdań z ekologii Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę 50.000,00zł.
 
Ofert należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 20012 r.
 
Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie BIP Powiatu Konińskiego.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting