Skocz do zawartości

Maj

Więcej na opiekę nad dzieckiem i rodziną

Powiat koniński otrzymał 170 tysięcy złotych na realizację tegorocznych zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, w wyniku otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, otrzymało środki finansowe na wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Spośród 773 nadesłanych na konkurs projektów, na dofinansowanie ich realizacji mogło liczyć zaledwie 231 najlepszych. Wniosek powiatu konińskiego uzyskał bardzo dobrą ocenę i najwyższą w województwie dotację - w wysokości 170 tysięcy złotych.
Zgodnie z celem dotacji, 150 tysięcy przeznaczone zostanie na rozwój powiatowego systemu rodzinnej opieki zastępczej, w tym na kontynuację wdrażania modelu Indywidualnej Asysty Rodzinnej, który służyć ma pomocą rodzinom zagrożonym odebraniem dzieci oraz rodzicom, którzy chcą odzyskać dzieci umieszczone w opiece zastępczej.
Pozostałe 20 tysięcy dofinansowania wykorzystane zostanie na realizację kolejnego etapu warsztatów pn. "Dobry Rodzic - Szczęśliwe Dziecko", których pomysłodawcą i realizatorem ich pilotażowej części był, zmarły w tym roku, koniński psycholog Piotr Jucyk.
Prowadzone przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie warsztaty skierowane są do rodziców z powiatu konińskiego i mają na celu poprawę relacji i kontaktów w rodzinie, nabycie umiejętności wyrażania emocji i właściwego komunikowania się, poznanie prawidłowego wypełniania ról życiowych oraz zdobycie umiejętności radzenia sobie w życiu codziennym.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting