Skocz do zawartości

Czerwiec

Zapraszamy do udziału w I edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.
 
Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w ciągu dwóch ostatnich lat na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac przewidziano wyróżnienia i atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce - 5.000 zł
II miejsce - 3.000 zł
III miejsce - 2.000 zł
 
Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
 
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na najlepszą pracę magisterską" (decyduje data wpływu do siedziby Departamentu).
 
Termin nadsyłania prac upływa 10 sierpnia 2010 roku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w Konkursie zawarte są w regulaminie, który wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej www.umww.pl oraz www.wielkopolska.travel.

Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting