Skocz do zawartości

Sierpień

Z inicjatywy KWB "Konin", 10 sierpnia w Ślesinie odbyła się narada w sprawie przerzutu wód kopalnianych do jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego.

W ubiegłym roku podjęto decyzję w sprawie realizacji inwestycji, która służyć będzie uzupełnianiu wody w jeziorach na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego a także podpisano porozumienie określające zasady jej finansowania.

Budowa rurociągu o długości 10, 6 km, którym wody kopalnie ze we wsi Kaliska będą pompowane do jezior w ilości 0,4 m3 na sekundę, kosztować będzie prawie15 mln 800 tys. zł. Koszty przedsięwzięcia w 50 % sfinansuje KBW "Konin" w Kleczewie a 40% - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Z kolei 10 % wyniesie udział finansowy samorządów, w tym w 5% kosztów partycypować będą wspólnie powiat koniński i słupecki.

Aktualnie trwają procedury formalno - prawne związane z uzyskaniem decyzji i pozwoleń koniecznych do rozpoczęcia budowy rurociągu.
Ponadto, podczas poniedziałkowego spotkania w Ślesinie ustalono, iż przed rozpoczęciem inwestycji niezbędne jest uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o informacje określające jej skutki dla środowiska poparte prowadzonymi wcześniej badaniami.

W związku z tym, podjęto decyzję o przesunięciu terminu budowy rurociągu, którym popłynie woda z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego na rok przyszły.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting