Skocz do zawartości

Listopad

Samorządy domagają się obniżenia kosztów oświetlenia dróg i ulic w gminach

Wójtowie i burmistrzowie z powiatu konińskiego ponownie podjęli się rozwiązania problemu kosztów oświetlenia dróg i ulic w gminach. Na specjalne posiedzenie Konwentu, które odbyło się 5 listopada w Ślesinie, zaproszeni zostali Starosta Koniński Stanisław Bielik, z-ca Prezydenta Konina Andrzej Sybis oraz Grzegorz Nawrocki Prezes Zarządu spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" z Kalisza.
 
Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie obniżenia cen usług świadczonych przez spółkę "Oświetlenie uliczne i drogowe", której udziałowcami są także wszystkie samorządy z naszego powiatu. Aktualnie, 54 % udziałów należy do samorządów terytorialnych (z powiatów: konińskiego, słupeckiego, tureckiego, kaliskiego i miasta Konina) a 46 % do koncernu ENERGA, który przejął majątek po Zakładzie Energetycznym w Kaliszu.
 
Pakiet będący w posiadaniu koncernu, w praktyce pozwala mu decydować o sprawach spółki. Nie jest to korzystna sytuacja dla gmin, bowiem działalność ENERGI nastawiona jest na osiąganie zysku. Z kolei gminy, z uwagi na interes społeczności lokalnej, zainteresowane są tym, aby spółka "Oświetlenie uliczne i drogowe" działała jak spółka komunalna - osiągając minimalne zyski. Jest to bowiem jedyna szansa na ograniczenie kosztów usług, za które płacą spółce gminy.
 
Aby wynegocjować korzystniejsze warunki umowy na świadczenie obsługi urządzeń oświetlenia ulicznego w gminach, samorządowcy zobowiązali się do obecności w walnym zgromadzeniu spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe", które odbędzie się 19 listopada br. Jedynie przy wysokiej frekwencji przedstawicieli gmin na walnym zgromadzeniu będzie można zapobiec podjęciu decyzji niekorzystnych dla samorządów. Ponadto, wójtowie i burmistrzowie zasięgną opinii prawnej w sprawie zabezpieczenia interesów gmin w umowie spółki na przyszłość.
 
Na ostatnim Konwencie, jego uczestnicy omówili także problem likwidacji Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie i przyjęli negatywne stanowisko w tej sprawie.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting