Skocz do zawartości

Marzec

Strona główna

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

16 marca, jak co roku w trzeci wtorek tego miesiąca, obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Organizatorem obchodów jest Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych, która składa się ze 120 profesjonalnych stowarzyszeń pracowników socjalnych na całym świecie i skupia blisko 3 miliony osób zatrudnionych w tej branży. Polskim członkiem Federacji od 2016 r. jest Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Celem światowych obchodów jest docenienie wszystkich pracowników socjalnych oraz promowanie wartości, na których opiera się praca socjalna.
 
A kim jest pracownik socjalny?

To przede wszystkim specjalista, bez którego we współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie funkcjonowania społeczności lokalnych oraz wywiązywania się z zadań przez lokalne samorządy. Jego zadanie to organizowanie i przeprowadzanie działań dążących do poprawy sytuacji osób i rodzin znajdujących się w trudnym położeniu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Za tą definicją zawodu pracownika socjalnego idzie codzienna, trudna praca wymagająca wiedzy, doświadczenia i wielkiej współodpowiedzialności. I odpowiedzialność ta głównie spoczywa na barkach kobiet, bowiem, 91% zatrudnionych stanowią kobiety.
 
Statystyczny pracownik w ośrodka pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie konińskim to kobieta w wieku miedzy 35 a 45 lat, pracująca w jednostce do 10 lat, z wykształceniem wyższym, posiadająca dwójkę dzieci, zamężna.

Statystycznie najstarsza i doświadczona kadra jest w gminie Wierzbinek, gdzie 62% wynosi stosunek liczby zatrudnionych osób powyżej 46 lat do ogółu zatrudnionych. Ten odsetek najniższy jest w PCPR (9%) oraz w gminie Kramsk (20%).

Najwyższy udział procentowy osób zatrudnionych w stosunku do ogółu zatrudnionych w wieku do 35 lat osiąga gmina Wilczyn i wynosi on 33%.
Najwyższy wskaźnik wykształcenia na poziomie wyższym w stosunku do ogółu zatrudnionych ma Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (94%) oraz gmina Kramsk (60%) i gmina Rzgów ( 60%).

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej samorząd powiatu konińskiego przekazuje wyrazy szacunku i uznania dla wszystkich pracowników socjalnych, zarówno w samorządach, jak również w organizacjach pozarządowych, fundacjach, szpitalach, prywatnych instytucjach świadczących pomoc.
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting