Skocz do zawartości

Marzec

Strona główna

Konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2021-2023

Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 22 marca 2021 roku podjął uchwałę nr 262/2021 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim na lata 2021-2023.

Konsultacje mające środowiskowy charakter trwają w dniach 25 marca 2021 roku do 8 kwietnia 2021 roku do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii przez instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag na adres: sekretariat@pcpr.konin.pl lub drogą pocztową: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul. Aleje 1 Maja 9.

Poniżej można pobrać treść Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting