Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Bezpieczna praca zimą w gospodarstwach rolnych

Okres jesienno-zimowy w gospodarstwie rolnym to czas kiedy zmniejsza się ilość  intensywnych prac polowych, szczególnie w gospodarstwach o roślinnym profilu produkcji.Nie można jednak zapominać, że w tym okresie rolnicy przygotowują się do kolejnego sezonu, m.in. wykonują remonty budynków gospodarczych, konserwację maszyn i urządzeń rolniczych, a także infrastruktury siedliska.

Z danych statystycznych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami. Od 1 stycznia do 29 października bieżącego roku w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie odnotowano 22 zdarzenia wypadkowe w kategorii upadek osób, co stanowi ponad 35 % w ogólnej liczbie wypadków. Najczęściej miały miejsce upadki z wysokości m.in. z drabin, schodów, z ciągników, przyczep i maszyn rolniczych oraz do upadków na nawierzchni podwórzy, pól czy ciągów komunikacyjnych.

Przyczyną większości upadków  było nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego oraz zły stan nawierzchni ( nierówne, śliskie, grząskie).

Praca rolnika uzależniona jest w szczególny sposób od pory roku oraz pogody. Większość prac w rolnictwie wykonuje się na otwartej przestrzeni.

Zima  jest okresem  kiedy rolnicy, szczególnie Ci pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie niskich temperatur. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Krótszy dzień pracy i niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym okresie. Wystarczy, by rolnik podjął odpowiednie działania prewencyjne, zgodnie z hasłem kampanii na rzecz zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych, tj. „Rola rolnika by upadku unikał”.
 
 
Aby zmniejszyć ryzyko upadku:
  • Zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj wystające przedmioty i nierówności, które zwłaszcza przykryte śniegiem mogą być niewidoczne).
  • Wyrównaj i utwardź nawierzchnię podwórza ,zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej .
  • Stosuj oświetlenie podwórzy.
  • Zimą likwiduj śliskość nawierzchni przez usuwanie śniegu , posypuj piaskiem, popiołem lub solą gospodarczą drogi komunikacyjne gospodarstwa.
  • Schody po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone - zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z nieśliskiego materiału.
  • Sprawdzaj stan stopni w maszynach gospodarczych, drabinach i podestach przed ich użyciem.
  • Stosuj właściwe obuwie robocze, które zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć, przylegające do kostki o podeszwie protektorowanej. 
Należy również zadbać o odpowiednią odzież ,zapewniającą ochronę termiczną i przed deszczem.

Świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie rolnym pozwala na ich  konsekwentne  eliminowanie.

Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.


Źródło: KRUS oddział w Koninie
 
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting