Skocz do zawartości

Aktualności 2023

Strona główna

Webinarium etnograficzne dla KGW

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich na webinarium poświęcone tematyce etnograficznej. Wykład online dla KGW z Wielkopolski odbędzie się 28 listopada o godz. 17:00.

Podczas 3-godzinnego webinaru zostanie zaprezentowana wiedza dotycząca specyfiki i zróżnicowania kultury ludowej regionu, w szczególności strojów ludowych.

Webinarium będzie składać się z dwóch części. W pierwszej, poświęconej specyfice kultury ludowej województwa, podjęte zostaną następujące zagadnienia:
  • historyczne i naturalne uwarunkowania wpływające na kulturę regionu;
  • zróżnicowanie kulturowe regionu na tle mapy województwa (regiony i grupy etnograficzne, mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe);
  • emblematyczne wyróżniki regionów i grup etnograficznych (obrzędy, kulinaria, strój, folklor);
  • informacja o podstawowej bibliografii, netografii i instytucjach związanych z kulturą ludową regionu.
Tematem drugiej części wykładu będzie strój ludowy jako wyraz tożsamości lokalnej:
  • prezentacja charakterystyki strojów regionu, z odniesieniem do mapy województwa i współczesnych grup etnograficznych;
  • pozytywne i negatywne przykłady strojów stosowanych przez KGW;
  • informacja o podstawowych źródłach wiedzy na temat stroju (bibliografia, netografia, instytucje).
Uczestnicy będą też mieli możliwość zadawania pytań ekspertowi prowadzącemu zajęcia.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: www.kgw.edu.pl.

Źródło: NIKiDW
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting