Skocz do zawartości

Kulturowe lato – konkursy

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje” - zgłoszenia do 22 lipca

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach.

Zasady konkursu i wymagania dla pracy konkursowej
Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie opisu ekopraktyki (działania, które wywierają pozytywny wpływ na klimat), którą warto wdrożyć w domu w celu m.in. oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp.
  1. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu we własnym domu.
  2. Długość opisu wdrożonej ekopraktyki nie może przekraczać 3 tysięcy znaków licząc ze spacjami.
  3. W przypadku ekopraktyki napisanej odręcznie, opis musi zmieścić się na jednej stronie A4.
  4. W zgłoszeniu powinien znaleźć się: opis ekopraktyki, wyjaśnienie na czym ona polega, jakie daje rezultaty, powody, dla których warto ją wdrożyć.
Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów pochodzących z innych źródeł np. fragmentów treści lub zdjęć. Poszczególne zasady i szczegóły dotyczące ekopraktyki muszą zostać samodzielnie opisane przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 22 lipca pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@38pr.pl albo listem poleconym na adres: 38PR& Content Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 47/49, 97-729 Łódź z dopiskiem „Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich”.
Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy Zgłoszenia:
  1. w jednym zgłoszeniu może być opisana tylko jedna ekopraktyka;
  2. do każdej opisanej ekopraktyki można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.
Tytuł laureatów uzyskają trzy najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna maksymalnie siedem wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają nagrody finansowe: I miejsce – 9 500 zł,  II miejsce – 6 500 zł, III miejsce – 3 000 zł.

W razie pytań dotyczących konkursu ministerstwo zachęca do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl  Szczegóły w regulaminie konkursu.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna


 

XIV Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, zgłoszenia do 31. lipca 2022 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar organizuje XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Konkurs ma na celu propagowanie polskiego rolnictwa, zwiększenie zainteresowania obszarami wiejskimi oraz jego dziedzictwem kulturowym.
Zgłoszenia do konkursu należy zgłaszać w dwóch kategoriach:
  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Zgłoszenia odnoszące się do dorobku kulturowego kraju i regionu, opisujące kreatywne rozwiązania oraz działalność lokalną, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace promujące wszelkie sukcesy projektów wiejskich.
Kapituła Konkursowa wybierze dwóch laureatów, po jednym z wyżej wymienionych kategorii. Zwycięscy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych oraz możliwość publikacji swojej konkursowej pracy przez Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w podanym terminie złożyć komplet dokumentów oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://www.fdpa.org.pl/

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Źródło: www.fdpa.org.pl/xiv-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc-v


 

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – trzecia edycja”, zgłoszenia do 19 sierpnia;

Zachęcajmy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – trzecia edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Prace konkursowe w pięciu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl

Do wygrania atrakcyjne nagrody w postaci bonów do wykorzystania w sklepie fotograficznym o łącznej wartości 25 tysięcy złotych.
 
Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

Źródło: KSOW


 

Ogólnopolski Konkurs dla KGW - „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” - zgłoszenia do 30 września

Startuje ogólnopolski konkurs Lasów Państwowych „Natura od kuchni” skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich.

Najlepsze produkty to takie, które daje nam natura. Próżno szukać cenniejszego ich źródła niż las. Naturalne produkty pochodzenia leśnego, zarówno te roślinne – owoce czy zioła, jak i zwierzęce – mięsa z dzika, jelenia czy sarny, to najlepszej jakości kategoria żywności spod znaku „bio”. Uzyskiwana bez nawożenia, środków ochrony roślin i sztucznych pasz, w najwyższym standardzie dobrostanu.

Wciąż jednak leśne produkty pozostają dla wielu mało znane, a dania z dziczyzny to już dla niektórych wręcz wiedza tajemna. Konkurs „Natura od kuchni” ma to zmienić. Z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich Lasy Państwowe upowszechnią wiedzę o żywności pochodzenia leśnego.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka: W świecie, w którym postępuje globalizacja, akcje typu „Natura od kuchni” są szczególnie ważne i potrzebne, by nie zgubić tego, co stanowi istotę i wyróżnik każdego kraju – tradycji. – „Atutem naszego kraju są piękne lasy i wspaniałe bogactwo form korzystania z ich darów. Program Lasów Państwowych łączy tradycję z nowoczesnością – promocję lasów, zdrowego trybu życia i naturalnych produktów pochodzenia leśnego”.

Aby wziąć udział w konkursie, trzeba zaprezentować pomysły na działania promujące lasy i żywność pochodzenia leśnego. Może to być np. organizacja stoiska popularyzującego produkty runa leśnego albo przeprowadzenie warsztatów czy konkursu kulinarnego na najlepszą potrawę z wykorzystaniem produktów  z lasu. Pod uwagę brane będą także zajęcia dla dzieci, m.in. lekcje o prozdrowotnych walorach leśnej żywności. Na laureatów czeka dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł netto.

Po zakończeniu konkursu organizator planuje zebrać i wydać w publikacji „Dzika kuchnia. Dobre z lasu” - najlepsze regionalne, domowe przepisy wykorzystujące leśne produkty. Wyjątkowa książka kucharska z lokalnymi przepisami wiejskich gospodyń będzie dostępna m.in. w formie darmowego pliku pdf, do pobrania ze strony Lasów Państwowych.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 r.

Wszystkie niezbędne informacje - regulamin, przebieg i wyniki konkursu – będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej organizatora www.cilp.lasy.gov.pl/konkursy/kgw.


Źródło: Lasy Państwowe
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting