Skocz do zawartości

Aktualności

Strona główna

Zapraszamy na konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Aglomeracji Konińskiej

Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.
Mają Państwo okazję, aby poprzez zgłaszanie uwag wpłynąć na kształt dokumentu, tak ważnego dla całej społeczności Aglomeracji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt opracowanej „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”, który znajdą Państwo poniżej.
 
Konsultacje rozpoczynają się 1 sierpnia 2022 roku i trwają do 5 września 2022 roku do godziny 15.00. Zachęcamy do udziału w nich wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin powiatu konińskiego oraz miasta Konina.

Konsultacje prowadzone są w formie:
a)  elektronicznej i „papierowej”,
b)  bezpośrednich spotkań z mieszkańcami (lub spotkań on-line z mieszkańcami, gdyby spotkania bezpośrednie nie były możliwe).

Uwagi do Strategii można składać:
a) w formie papierowej osobiście w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie formularza na wskazany wyżej adres,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ak.strategia.konsultacje@wokiss.pl 
Formularze do wydruku i do edycji (w wersji pdf. i Word) znajdą Państwo poniżej.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, obejmujący wyniki konsultacji. Zostanie on przekazany Radzie Aglomeracji Konińskiej i umieszczony na stronach internetowych gmin Aglomeracji.
 
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting