Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Powiat dla seniorów - Polityka Senioralna

Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2004–2020

„Długofalowa Polityka Senioralna w Polsce na lata 2004–2020” (ZDPS), to ogólnopolski program dla osób starszych, który zakłada, m.in. aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, większy udział w życiu społecznym i solidarność międzypokoleniową.
 
Program koncentruje się na ośmiu obszarach dotyczących różnych wymiarów życia seniorów - zdrowie i samodzielność, aktywizacja zawodowa, aktywność edukacyjna, obywatelska, kultura, wolontariat, srebrna gospodarka. Jednym z priorytetów przedstawionym w ZDPS jest wspieranie seniorów w prowadzeniu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia oraz usuwanie przeszkód, które wykluczają ich z aktywnego życia społecznego.

Założeniem dokumentu jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału osób 50+ na rynku pracy. Przedłużenie ich aktywności zawodowej ma fundamentalne znaczenie dla całego rynku pracy. ZDPS stanowi w tym zakresie dokument komplementarny wobec Programu Solidarność Pokoleń 50+.

Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020

Źródło: www.mpips.gov.pl
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego