Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: 150 rocznica Powstania Styczniowego - Aktualności - Popołudnie z dokumentem

Popołudnie z dokumentem

Popołudnie z dokumentem, to cykliczne spotkania organizowane przez Archiwum Państwowe w Poznaniu. W piątek (25 stycznia 2013 r.) zainteresowani mogli zgłębić wiedzę nt. Powstania Styczniowego, oglądając trzy tematyczne wystawy – „Polskie debaty w sejmie pruskim”, „Organizacja pomocy” oraz „Represje”.
 
Organizator wystawy udostępnił dokumenty obrazujące wkład społeczeństwa Wielkiego Księstwa Poznańskiego w wspieraniu wysiłku powstańczego w Królestwie Polskim oraz przeciwstawianie się wszelkim antypolskim akcjom władz pruskich. Eksponowane dokumenty, w znacznym stopniu pochodzą z zespołu Prezydium Policji w Poznaniu.
 
Historycy oraz wszyscy zainteresowani insurekcją lat 1863-1864, w tych zbiorach mogli odnaleźć cenne materiały przybliżające losy organizacji narodowej w zaborze pruskim i Komitetu Działyńskiego, wsparcia  dla powstańczych oddziałów E. Calliera (broń, wyposażenie itd.), K. Mielęckiego, E. Taczanowskiego działających m.in. na terenie ówczesnego powiatu konińskiego. Zwiedzający mogli poznać również akta procesu berlińskiego, obejrzeć fotografie ochotników (m.in. cudzoziemców) oraz wiele innych materiałów źródłowych (np. spisy aresztowanych uczestników powstania, spiskowców wydalonych z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, a nawet poddanych pruskich zesłanych na Sybir).
 
Ta cenna ekspozycja najprawdopodobniej zostanie zdigitalizowana i udostępniona zainteresowanym w sieci (strona interenetowa: szukaj w archiwach).
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego