Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Rozwiązywanie problemów społecznych

Dbając o stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju i ożywienia przedsiębiorczości w powiecie samorząd nie zapominał o równie ważnych kwestiach społecznych.
 
Ostatnie cztery lata to przykład wielu inicjatyw, które sprzyjały tworzeniu lepszych warunków do życia mieszkańcom powiatu konińskiego potrzebującym różnych form pomocy. Wspieranie rodziny, organizowanie opieki zastępczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych czy pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną i zawodową, to tylko niektóre z zadań polityki społecznej realizowanych przez samorząd przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że z wielowymiarowej pomocy powiatu skorzystało w omawianym okresie 15 200 potrzebujących mieszkańców.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego