Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Poprawa infrastruktury drogowej

Jednym z czynników wpływających na tempo rozwoju powiatu jest jakość infrastruktury drogowej i wynikająca z niej płynność ruchu. Kwestią kluczową w zadaniach inwestycyjnych mijającej kadencji były więc działania służące poprawie stanu sieci drogowej w powiecie oraz tworzeniu odpowiednio skomunikowanego systemu dróg i tras dojazdowych.
 
Nakłady na drogownictwo poniesione przez samorząd w latach 2011–2014 wyniosły prawie 58,5 mln zł, w tym budowa i remonty dróg pochłonęły ponad 47 mln 862 tys. zł. W efekcie intensywnych prac modernizacyjnych oddano do użytku 71 km nowej nawierzchni dróg oraz 18,4 km chodników. Do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przyczyniły się też remonty cząstkowe na ponad 59 tys.m2 nawierzchni, wybudowanie 20 zatok autobusowych i 2,5-kilometrowej ścieżki rowerowej, wykonanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz wymiana 520 znaków drogowych.
 
O zrealizowaniu ambitnego planu inwestycyjnego na powiatowych drogach zadecydowała aktywność samorządu w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł pozabudżetowych. Wykonanie 97 zadań modernizacyjnych i remontowych było możliwe dzięki zaangażowaniu dodatkowych 20 mln 264 tys. zł pochodzących z dotacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – NPPDL (6 318 392 zł) wsparcia finansowego gmin (6 227 117 zł) oraz środków przekazanych przez Kopalnię Węgla Brunatnego KONIN na usuwanie szkód górniczych (7 718 751 zł).
 
Największe projekty tej kadencji, to przeprowadzone z udziałem dofinansowania z NPPDL inwestycje na drogach „Golina - Kazimierz Biskupi”, „Brzeźno – Smólnik” oraz „Rozalin – Trójka” polegające na przebudowie w pełnym standardzie odcinków o łącznej długości 14,6 km za ponad 14 mln zł.
 
Z obszernego katalogu zadań drogowych zrealizowanych w omawianym czasie warto też wymienić budowę nowego odcinka drogi Kaliska – Budzisław o długości 3,3 km za ponad 5 mln 600 tys. zł, modernizację 1,7 km drogi Wierzbinek – Boguszyce za 1mln 560 tys. zł, a także sukcesywną przebudowę w pełnym standardzie drogi Licheń Stary - Wola Podłężna na odcinku 2,6 km za prawie 3 mln tys. zł, drogi Mostki – Przystronie – Lipiny na odcinku 1,6 km za 1 mln 548 tys. zł oraz ulicy Poniatowskiego w Golinie o długości 0,9 km za 1mln 25 tys. zł.
Należy podkreślić, że modernizacje i remonty dróg, a także niezwykle ważna dla bezpieczeństwa pieszych budowa chodników, stanowią wymierny efekt współpracy powiatu i gmin. Wspólne dążenie do poprawy infrastruktury drogowej oraz dobre relacje między samorządami przyczyniły się do tego, że środki publiczne będące w dyspozycji samorządów obydwu szczebli mogły być efektywniej wydatkowane zgodnie z realnymi potrzebami mieszkańców.
 
Jednym z podstawowych problemów występujących w procesie inwestycyjnym dróg jest kwestia nabywania nieruchomości niezbędnych do ich budowy. W obecnej kadencji samorządu osiągnięto znaczący postęp w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, zwłaszcza tych stanowiących własność Skarbu Państwa. Wojewoda Wielkopolski potwierdził nabycie przez Powiat Koniński prawa własności 59 działek, do końca roku regulacją objęte zostanie kolejne 120 nieruchomości.
 
Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej oraz wypracowanemu modelowi współpracy, ostatnie cztery lata działań samorządu w obszarze drogownictwa w widoczny sposób zaznaczyły się w procesie przekształcania dróg powiatowych w zwartą i bezpieczną sieć komunikacyjną.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego