Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

Samorząd podjął też decyzję o aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego – kolejnego strategicznego dokumentu planistycznego wyznaczającego cele i kierunki rozwoju powiatu na lata 2014-2015. Sześciomiesięczne prace nad dokumentem prowadziła Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie wspierana przez zespół urzędników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Partnerzy dla rozwoju”. Składający się z czterech części dokument obejmuje: diagnozę stanu społeczno-gospodarczego powiatu, monitoring celów i wskaźników rozwojowych wpisanych w Plan Rozwoju uchwalony w 2009 roku, analizę słabych i mocnych stron oraz czynników rozwojowych naszego samorządu.

Warto podkreślić, że w tym rozdziale dokumentu analizie poddane zostały atuty, umiejętności, walory oraz zasoby pozwalające konkurować samorządowi powiatu na danym rynku. Czwartą część zamyka podsumowanie, w którym określone zostały kierunki i cele rozwoju Powiatu Konińskiego na najbliższe dwa lata. Zapisano w niej również kluczowe dla rozwoju samorządu projekty.
 
Plan Rozwoju Lokalnego ma pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju społecznego - gospodarczego powiatu oraz zwiększeniu dochodów gmin i mieszkańców poprzez zagospodarowanie potencjałów, w tym twórcze wykorzystanie energii wszystkich pokoleń. Wyznaczone w dokumencie cele realizowane będą w partnerstwie i współpracy samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz społeczności lokalnej.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego