Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Strategia Komunikacji Marketingowej „POWIAT KONIŃSKI – ENERGIA POKOLEŃ”

Przełomowym momentem w działaniach służących promocji powiatu było uchwalenie „Strategii komunikacji marketingowej Powiatu Konińskiego” oraz przyjęcie nowego systemu identyfikacji wizualnej powiatu z logo i hasłem: „Powiat Koniński – energia pokoleń”.
 
Powodem opracowania w 2011r. strategii marki było stworzenie koncepcji programu promocji powiatu będącej elementarną częścią systemowego projektu rozwoju powiatu. Dokument przygotowany został przez profesjonalną firmę Max von Jastrov ze Szczecina za 50 tys. zł. Samorząd zdecydował się na poniesienie kosztu takiego opracowania mając świadomość, że gospodarka rynkowa narzuca konieczność prowadzenia ciągłej walki o odbiorców walorów regionu. Prowadzenie intuicyjnej i rutynowej polityki promocyjnej, która nie ma oparcia w przejrzyście sformułowanych celach, analizie potencjalnych odbiorców działań i publikacji promocyjnych oraz właściwym doborze środków i metod przekazu, jest mało skuteczna, a tym samym nieefektywna w stosunku do ponoszonych nakładów.
 
Wytworzenie spójnej oraz rozpoznawalnej marketingowo i wizerunkowo marki ma wpłynąć na poprawę gospodarczej atrakcyjności i konkurencyjności powiatu oraz pomóc w identyfikowaniu walorów regionu na rynku turystycznym i inwestycyjnym.
 
Przyjęty przez samorząd model strategii charakteryzuje powiat koniński, jako przestrzeń wykorzystującą twórczo energię wszystkich pokoleń mieszkańców, stwarzającą warunki do aktywnego życia, pracy i wypoczynku dla wszystkich, w tym także dla aktywnych 50+. Zgodnie z tą koncepcją, nasz powiat jest pierwszym w Polsce miejscem, które wyraźnie i głośno zachęca osoby w wieku senioralnym do osiedlenia się na Ziemi Konińskiej lub jej odwiedzenia. Promocja marki skierowana jest również do młodych ludzi, którzy będą mogli tu znaleźć miejsce dla siebie ze względu na pracę i możliwość kształcenia, ale także zechcą w powiecie aktywnie wypocząć jeżdżąc na rowerze, konno, żeglując, surfując a także zwiedzając ciekawe przyrodniczo i architektonicznie miejsca.
 
Strategia stworzyła ramy wsparcia rozwoju lokalnego powiatu metodami i narzędziami marketingu gospodarczego i terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem promocji turystycznej i gospodarczej. Określa ona kierunek promocji powiatu w dłuższej perspektywie czasu, stąd na jej efekty trzeba jeszcze poczekać. Jednak od momentu powstania dokumentu samorząd konsekwentnie podejmuje działania sprzężone z marką. Świadczy o tym m.in.: udział powiatu w projekcie „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów” (realizowanym w latach 2011 - 2013 przez Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie), dzięki któremu udało się zaktywizować ponad 500 mieszkańców powiatu w wieku 60+, powołana została Rada Seniorów Powiatu Konińskiego, a Powiatowe Obchody Dnia Seniora na stałe wpisały się do kalendarza imprez powiatu. Jednym z ostatnich przykładów jest nawiązanie współpracy z partnerami włoskimi w obszarze rozwijania spółdzielni socjalnych świadczących różnorodne usługi dla osób starszych, w tym tworzenia oraz prowadzenia domów stacjonarnych i dziennych dla seniorów.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego