Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Podsumowanie kadencji samorządu Powiatu Konińskiego w latach 2010–2014

Podsumowanie kadencji samorządu Powiatu Konińskiego w latach 2010–2014

W połowie listopada zakończy się˛ IV kadencja samorządu Powiatu Konińskiego. Dla nas wszystkich – starosty, wicestarosty, członków Zarządu i radnych był to czas intensywnej pracy, inwestowania w rozwój gospodarczy powiatu, skutecznego sięgania po środki zewnętrzne (w tym unijne) oraz okres budowania Aglomeracji Konińskiej – obszaru funkcjonalnego z Koninem jako jego centrum i 14 gminami powiatu współpracującymi na rzecz rozwoju Aglomeracji.
 
Aglomeracja Konińska powstała w 2012 roku, kiedy wspomniane samorządy podpisały list intencyjny i zadeklarowały współdziałanie na rzecz szybszego niż dotychczas rozwoju obszaru funkcjonalnego. Powiat Koniński był liderem tych działań i beneficjentem projektu Aglomeracja Konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego. Działanie to pozwoliło na pozyskanie ponad 850 tys. złotych na przygotowanie samorządów z naszego regionu do nowej perspektywy unijnej 2014+. Siła wspólnego samorządowego głosu sprawiła, że Konin w nowym Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym został wyznaczony jako Obszar Strategicznej Interwencji i może wraz z okalającymi go gminami w trybie pozakonkursowym otrzymać 130 milionów zł wsparcia na projekty służące rozwojowi.
 
Podsumowując kadencję warto wskazać na najważniejsze sukcesy w poszczególnych obszarach.
 
Na drogownictwo w latach 2011-2014 przeznaczono środki w wysokości 58 480 156 zł z tego na zadania inwestycyjne oraz remonty kapitalne 47 860 248 zł, natomiast 10 619 908 zł na bieżące utrzymanie letnie i zimowe. Inwestycje drogowe w powiecie konińskim były możliwe dzięki środkom własnym Powiatu, które władze zapewniały w budżecie, pomocy środków zewnętrznych: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL), samorządów gminnych oraz Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie.
 
Ostatnie lata to także skuteczne sięganie po środki zewnętrzne. Dzięki sprawnym i skutecznym zabiegom władz powiatu oraz wykwalifikowanej kadrze przygotowującej projekty, w ciągu czterech lat z programów rządowych i unijnych, budżet powiatu zasiliło prawie 97 mln zł. Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostały głównie na aktywizacją osób bezrobotnych, pomoc społeczną, edukację, ochronę środowiska i drogi.
 
W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego na pierwszy plan wybija sią organizacja największej w Polsce rekonstrukcji bitwy z czasów Powstania Styczniowego. 9 czerwca 2013 roku na polu w Ignacewie gm. Ślesin) walczyło ponad stu rekonstruktorów, a ich zmagania obserwowało ok. 8 tys. osób.
 
W sporcie największym sukcesem jest zajęcie pierwszego miejsca we współzawodnictwie sportowo-turystycznym Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. To pierwsza taka nominacja w kilkunastoletnim współzawodnictwie powiatów.
 
Największą inwestycją Powiatu była wspólna z miastem Koninem adaptacja budynku przy ul Benesza w Koninie na cele administracyjne. Za kwotę 4 240 571,08 zł budynek po byłej szkole został całkowicie wyremontowany. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano windy oraz dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Wydziału Geodezji i Katastru UM w Koninie. Obie jednostki rozpoczęły prace w nowym miejscu 1 lipca 2014 r.
Powiat intensywnie współpracował ze 100 organizacjami pozarządowymi, z którymi zawarł blisko 150 umów na realizację zadań aktywizujących tysiące mieszkańców powiatu. Łączna kwota tych dotacji przekracza 5 milionów 400 tys. zł.
 
Drodzy Państwo, z poczuciem dobrze wypełnionego zadania, przedstawiamy Wam – mieszkańcom powiatu konińskiego – szczegółowe sprawozdanie z naszej pracy. To podsumowanie ma pozwolić Państwu ocenić naszą pracę, przypomnieć o tym, jakie korzyści naszemu powiatowi przyniosła czteroletnia kadencja samorządu.
 

Małgorzata Waszak
/–/ Starosta Koniński


 
Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego