Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych uprawnieni są: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po 65 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołowa i awarią techniczną oraz kobiety w ciąży.
 
W celu zapewnienia jak najlepszego dostępu do  usługi wszystkim mieszkańcom powiatu konińskiego, pomoc prawna świadczona będzie we wszystkich gminach powiatu konińskiego. Aktualny harmonogram dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ministerstwo Sprawiedliwości / Poradniki – Materiały do pobrania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm RP
Senat RP
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Ubezpieczonych
Inspekcja Handlowa
Państwowa Inspekcja Pracy


Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego