Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna

Do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych uprawnieni są: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po 65 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową i awarią techniczną oraz kobiety w ciąży.
 
Nowy harmonogram dyżurów punktów nieodpłatnych porad prawnych w powiecie konińskim obowiązuje od 2 stycznia 2019 r. i dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego. Dodatkowo, w ramach świadczonej pomocy podczas dyżuru w Urzędzie Gminy Stare Miasto będzie możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każdy obywatel, który uprzednio zarejestruje się na wizytę w punkcie (osoby zarejestrowane mają pierwszeństwo). Rejestracji można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500 telefonicznie pod nr: 63 240 32 24 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.

Ponadto, na stronie internetowej powiatu konińskiego, w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym dostępna jest lista innych jednostek świadczących nieodpłatnie poradnictwo prawne w wyspecjalizowanym zakresie.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ministerstwo Sprawiedliwości / Poradniki – Materiały do pobrania
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sejm RP
Senat RP
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Ubezpieczonych
Inspekcja Handlowa
Państwowa Inspekcja Pracy


Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego