Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Poprawa warunków obsługi Interesantów

Samorząd powiatu przywiązywał też dużą wagę do standardów i komfortu klientów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
 
Z myślą o poprawieniu warunków obsługi mieszkańców samorząd wprowadził w urzędzie szereg rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Przeprowadzone zostały prace remontowe na parterze budynku polegające na odnowieniu ścian korytarzy i kilku biur oraz wymianie drzwi wejściowych. Zmodernizowano też łazienkę wydzielając toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostosowano budynek Starostwa do przepisów przeciwpożarowych, zainstalowano system alarmowy i nadzoru wizyjnego, a także wyremontowano schody zewnętrzne przy wszystkich wejściach do urzędu.
 
Racjonalne gospodarowanie pozwoliło też dokonać najpilniejszych zakupów oraz wymienić na nowy wyeksploatowany i zniszczony sprzęt biurowy, a tym samym poprawić warunki pracy i estetykę pomieszczeń biurowych.
 
Na szczególną uwagę zasługuje przedsięwzięcie zrealizowane na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 
Wykonania inwestycji pn. „Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 na cele administracyjne” podjęły się wspólnie Powiat Koniński i Miasto Konin, a jej koszt był dzielony po połowie. Samorząd powiatu przeznaczył na ten cel ponad 2 mln 120 tys. zł.
 
Obiekt, niegdyś pełniący funkcję szkoły, został zaadaptowany na cele administracyjne związane z ulokowaniem pomieszczeń geodezji miejskiej, powiatowej oraz pomieszczeń Urzędu Miasta. Nowa siedziba spełnia standardy nowoczesnego budynku użyteczności publicznej. Jest przyjazna dla klientów i posiada więcej funkcji użytkowych: pomieszczenia przeznaczone na archiwa zasobu kartograficznego wyposażone w regały przesuwne, sale obsługi klientów indywidualnych i geodetów, biura, serwerownie, pomieszczenia techniczne, socjalne i sanitarne oraz salę konferencyjną.
 
Po trwających dwa lata pracach remontowo - budowlanych, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeniósł się do nowej siedziby 1 lipca 2014 r. Nowy obiekt o powierzchni użytkowej 2,5 tys. m2 jest w zarządzie Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie. Ośrodek ma do dyspozycji połowę powierzchni budynku. W niedalekiej przyszłości do obiektu przy ul. Benesza zostanie też przeniesione archiwum zakładowe Starostwa.
 
Samorząd IV kadencji pochylił się też nad trwającymi od kilku lat problemami lokalowymi Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ślesinie. Na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie i adaptacji budynku przy ul. Świętojańskiej na cele poradnictwa, usług społecznych i edukacji wyłoniono już wykonawcę dokumentacji architektoniczno - budowlanej, a prace budowlano - remontowe zaplanowano na rok przyszły. Przestronne pomieszczenia w nowej siedzibie Poradni stworzą bardziej komfortowe warunki świadczenia wsparcia i pomocy doradczej, a także zoptymalizują warunki obsługiwania klientów w sprawach orzeczniczo-opiniodawczych.
 
Na inwestycje i remonty w budynkach użyteczności publicznej powiatu samorząd IV kadencji przeznaczył prawie 5 mln 200 tys. zł. Dzięki nim, stały się one bardziej dostępne i otwarte dla klientów, a pracownicy świadczący w nich usługi mogą efektywniej realizować potrzeby lokalnej społeczności.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego