Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Przeprowadzenie reorganizacji urzędu

Sprawne zarządzanie powiatem zaczyna się od obsługi jego mieszkańców na poziomie urzędu. Instytucje takie muszą się zmieniać, bo zmienia się otoczenie, w którym funkcjonują.
 
Strategicznym posunięciem samorządu mijającej kadencji było przeprowadzenie reorganizacji Starostwa. Zaproponowane zmiany w strukturze organizacyjnej umożliwiły wprowadzenie jednolitych zasad podziału kompetencyjnego pomiędzy komórkami organizacyjnymi, wyeliminowały zbędny obieg wewnętrznej dokumentacji urzędowej, a także pozwoliły wdrożyć nowe standardy obsługi klienta w jednostce. Ograniczenie ilości komórek organizacyjnych z 20 do 13, wprowadzenie zmian w podziale zadań oraz przesunięcia kadrowe odpowiadające potrzebom jednostki i kwalifikacjom pracowników wpłynęły na zwiększenie wydajności urzędu oraz skuteczną koordynację i efektywny nadzór nad realizacją zadań oraz świadczeniem usług publicznych.
 
Decyzja o reorganizacji podyktowana była także oszczędnościami. W stosunku do 2011 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Starostwie uległy zmniejszeniu w 2012 r. o ponad 493 tys. zł, a w 2013 r. przyniosły oszczędności na poziomie prawie 459 tys. zł. Wzrost wynagrodzeń o ok. 4% nastąpił natomiast w roku bieżącym. Na podwyżki dla pracowników przeznaczono łącznie 166 tys. zł.
 
Prowadzona przez Starostę Konińskiego polityka kadrowa miała charakter stabilny. W urzędzie funkcjonują stanowiska, które są z mocy prawa obligatoryjne i tylko te etaty, które są absolutnie niezbędne do realizacji zadań powiatu. Niewielkie ruchy kadrowe miały związek z racjonalizacją kosztów zatrudnienia. Nowe zadania administracyjne wynikające ze zmieniających się przepisów prawa były przypisywane już zatrudnionym pracownikom. Co poza nieznacznym wzrostem wynagrodzeń kilku osób pozwoliło uniknąć kosztów stworzenia i utrzymania nowych stanowisk pracy.
 
Ostatnie cztery lata charakteryzuje stały poziom zatrudnienia w starostwie. W 2010 r. w urzędzie zatrudnione było 126 osób, dzisiaj załoga starostwa liczy 119 pracowników.
 
Pomimo nieco niższego niż w ubiegłej kadencji zatrudnienia w administracji, Starostwo realizuje swoje zadania prawidłowo. Jest to możliwe dzięki profesjonalizmowi, doświadczeniu i zaangażowaniu pracowników urzędu, którzy w znakomitej większości związali swoje życie zawodowe z pracą w starostwie i nie traktują jej jako etapu w karierze zawodowej czy politycznej.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego