Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Podsumowanie kadencji samorządu Powiatu Konińskiego w latach 2010–2014 - Doskonalenie kadr i usprawnienie pracy Starostwa

Doskonalenie kadr i usprawnienie pracy Starostwa

Jednym z zasadniczych celów samorządu mijającej kadencji było budowanie pozytywnych relacji urzędu z klientem, stwarzanie warunków do ciągłej poprawy komunikacji na tej płaszczyźnie oraz kreowanie wizerunku urzędu przejrzystego i otwartego na potrzeby lokalnej społeczności.
 
Zarząd Powiatu podjął szereg przedsięwzięć na rzecz doskonalenia pracy w Starostwie w celu dalszego usprawnienia jakości usług świadczonych przez urząd oraz poprawy wizerunku pracownika samorządowego.
 
Zbudowanie oraz wdrożenie efektywnego i skutecznego systemu kontroli zarządczej, uchwalenie kodeksu etycznego urzędników, wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz położenie nacisku na rozwój zawodowy pracowników pomogło osiągać zamierzone cele i realizować zadania w sposób skuteczny i efektywny, co potwierdziły m.in. oceny organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego