Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Starostwo Powiatowe w Koninie - Podsumowanie kadencji samorządu Powiatu Konińskiego w latach 2010–2014 - Upamiętnianie tradycji i krzewienie patriotyzmu - Wydarzenia i imprezy służące integracji mieszkańców oraz podtrzymywaniu wspólnych tradycji kulturowych

Wydarzenia i imprezy służące integracji mieszkańców oraz podtrzymywaniu wspólnych tradycji kulturowych

Istotny przekaz dla mieszkańców powiatu zawierały też dwa inne wydarzenia kulturalne zrealizowane przez samorząd tej kadencji.
 
Pierwsze z nich, to Gala Powiatu Konińskiego podsumowująca 15 lat funkcjonowania samorządu powiatu. Zorganizowana w styczniu 2014 r. z potrzeby i chęci podziękowania za współpracę wszystkim, którzy od lat wspierają samorząd powiatowy w jego działalności. Z okazji jubileuszu okolicznościowymi statuetkami uhonorowano 49 osób i instytucji, które w 15-letniej historii powiatu współtworzyły jego oblicze aktywnie działając na rzecz rozwoju lokalnego w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego.
 
Jubileuszowy charakter miało też drugie z wydarzeń. Samorząd powiatu wspólnie z gminą Kramsk uczcił dziesięciolecie polskiej obecności we wspólnocie europejskiej organizując festyn „Powiat Koniński dla Europy”. Impreza stała się okazją do przypomnienia korzyści, jakie dzięki akcesji odnieśli mieszkańcy powiatu konińskiego. A wystarczy wspomnieć, że w ciągu ostatniej dekady do regionu końskiego wpłynęło prawie 1,5 miliarda złotych unijnego dofinansowania, które zapewniło realizację wielu ważnych dla jego rozwoju inwestycji. Przykłady takich przedsięwzięć uczestnicy festynu mogli zobaczyć na wystawie prezentującej zdjęcia 30 najciekawszych z nich. Wiele emocji zapewniło rozstrzygnięcie plebiscytu radiowego i konkursu dla publiczności pod wspólnym hasłem „Unijna inwestycja dekady”. Głosami słuchaczy i internautów tytuł unijnej inwestycji dekady przypadł zrealizowanej przez gminę Rychwał rewitalizacji miejscowego rynku. Nagroda publiczności trafiła natomiast do samorządu gminy Kramsk za zbudowanie placu zabaw z wykorzystaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
 
Zabawa w duchu integracji i wartości europejskich odbyła się 1 maja br. i zgromadziła rzesze mieszkańców.
 
Z myślą o integracji lokalnych społeczności samorząd kontynuował kolejne edycje „Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego” oraz dożynki powiatowe.
 
Powiatowe życie kulturalne czterech ostatnich lat koncentrowało się jednak wokół mniejszych projektów, organizowanych głównie przez gminy i organizacje pozarządowe. Wiele takich wydarzeń: festiwali, koncertów, przeglądów, plenerów malarskich i rzeźbiarskich samorząd wspierał organizacyjnie i finansowo. Fundował nagrody dla laureatów konkursów i przeglądów oraz zasłużonych artystów i animatorów kultury. Przede wszystkim jednak, ze środków przeznaczonych na współpracę z NGO, w otwartym konkursie ofert, powierzał organizacjom zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Wydatki powiatu związane z finansowaniem kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wyniosły w latach 2011 - 2014 prawie 786 tysięcy złotych, z czego 223 tysiące stanowiły dotacje przekazane realizującym te zadania organizacjom pozarządowym.
 
Dzięki współpracy samorządowców z przedstawicielami III sektora, instytucjami kultury i mieszkańcami możliwy był transfer wiedzy i środków, który pozwolił stworzyć zadowalające warunki dla rozwoju kultury w powiecie konińskim.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego