Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

„Energia pokoleń” - zwiększanie aktywności obywatelskiej seniorów

IV kadencja zapisze się na kartach historii samorządu powiatu konińskiego jako czas promowania integracji międzypokoleniowej.
 
Od momentu przyjęcia strategii marketingowej powiatu konińskiego i zgodnie z jej myślą przewodnią „POWIAT KONIŃSKI - ENERGIA POKOLEŃ” samorząd realizował działania na rzecz zmiany sytuacji społecznej seniorów z powiatu konińskiego poprzez stworzenie im warunków do prowadzenia satysfakcjonującego życia oraz możliwości podejmowania aktywności obywatelskich na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
 
Warto podkreślić, że w powiecie konińskim mieszka ponad 30 tys. osób w wieku powyżej 60 roku życia, co stanowi prawie 25% ogółu jego mieszkańców.
 
Jedną z pierwszych inicjatyw podjętych na rzecz aktywizacji starszych mieszkańców powiatu był udział samorządu w projekcie Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorówrealizowanym w latach 2011 - 2013 przez Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.
 
Projekt uzyskał ponad 152 tys. złotych dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu skorzystało z niego ponad 500 mieszkańców powiatu w wieku 60+. Przewidywał on zajęcia aktywizujące osoby starsze w różnych obszarach życia: kulturze, sporcie i rekreacji (teatr, wycieczki, zajęcia na basenie i kręgielni), jak i szeroko pojętej edukacji (warsztaty i szkolenia tematyczne oraz kursy komputerowe, które ukończyło aż 135 osób). Szczególnym zainteresowaniem seniorów cieszyły się zajęcia o charakterze grupowym oraz poradnictwo i doradztwo indywidualne z dziedziny prawa, ekonomii, medycyny, czy psychologii. Kolejnym ważnym elementem realizacji projektu było podjęcie działalności w ramach wolontariatu międzypokoleniowego, która zaowocowała zorganizowaniem międzypokoleniowych warsztatów z dziedzictwa kulturowego i kuchni regionalnej oraz rzemiosła artystycznego i wyrobów plastycznych. W celu budowania solidarności międzypokoleniowej seniorzy zaangażowali się w spotkania z młodzieżą poświęcone tożsamości narodowej, kultywowaniu tradycji i obrzędów oraz celebrowaniu dziedzictwa narodowego.
 
Wszystkie formy aktywności realizowane w ramach projektu przyczyniły się do integracji środowiska seniorów, wyzwoliły w nich energię, pomysłowość na kolejne spotkania i działania, a wykształcone nowe umiejętności i kompetencje wpłynęły na poprawę jakości ich życia.
 
Za sprawą projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów”, zarząd powiatu powołał w grudniu 2012 r. Radę Seniorów Powiatu Konińskiego. Organ składający się z reprezentantów 14 gmin, 2 radnych powiatowych oraz przedstawiciela starosty konińskiego pełni rolę opiniotwórczą i konsultacyjną. Głos Rady ma zapewnić seniorom większy wpływ na sprawy lokalnej społeczności, zwłaszcza te dotyczące jakości życia najstarszych mieszkańców powiatu. Od momentu powołania, radni seniorzy podejmują więc działania zmierzające do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych oraz inicjują przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów i budowania więzi międzypokoleniowych. W ciągu półtorarocznej działalności, Rada Seniorów wspierała realizację projektu „Energia pokoleń…”, dwukrotnie była współorganizatorem Powiatowych Dni Rodziny, a także zorganizowała wiele przedsięwzięć m.in. Międzygminny Dzień Babci i Dziadka w Kramsku, warsztaty rękodzieła „Zrób to sam”, „I spacer z kijkami po zdrowie” w Ślesinie.
 
Z myślą o naszych najstarszych mieszkańcach Starostwo uruchomiło na stronie www.powiat.konin.pl zakładkę „POWIAT DLA SENIORA”, w której systematycznie zamieszczane są interesujące dla osób starszych wiadomości z dziedziny prawa, czy pomocy społecznej, a także „kalendarz imprez”, dzięki któremu seniorzy na bieżąco informowani są o możliwościach aktywnego spędzania wolnego czasu.
 
Nasi najstarsi mieszkańcy doczekali się też swojego święta. Od 2013 r. podczas Powiatowych Dni Rodziny obchodzony jest także Powiatowy Dzień Seniora.
 
Samorząd powiatu konińskiego IV kadencji docenił znaczenie ruchu senioralnego dla powiatu i zapoczątkował nowy rozdział w działalności publicznej dotyczącej aktywizacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego