Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Pobudzanie inicjatyw obywatelskich

Silne i dynamiczne społeczeństwo obywatelskie jest jednym z istotnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednym z filarów takiego społeczeństwa są niezależne organizacje pozarządowe, które powstają w wyniku inicjatyw obywatelskich, odpowiadając na konkretne potrzeby czy aspiracje lokalnych społeczności.
 
Współpraca z przedstawicielami sektora pozarządowego była więc jednym z priorytetów działalności samorządu IV kadencji, a organizacje pozarządowe stały się ważnym partnerem w realizacji zadań powiatu służących zaspokajaniu potrzeb społecznych.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego