Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Powiat koniński wspierał osoby i rodziny, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych, służąc im doraźnym wsparciem, ale również ucząc, jak samodzielnie walczyć z problemami i zapobiegać im w przyszłości.
 
Za pośrednictwem specjalistów w dziedzinie prawa, psychologii, terapii uzależnienia, poradnictwa rodzinnego i pracy socjalnej, działających przy Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, pomagał rozwiązywać problemy ofiar przemocy w rodzinie. Z fachowego poradnictwa skorzystało 2.409 mieszkańców. Szczególną formą działalności Ośrodka było udzielanie schronienia w hostelu dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i nie mogły przebywać dalej w swoim rodzinnym środowisku. Ze schronienia w hostelu w latach 2010-2014, skorzystały 64 osoby z naszego powiatu, w tym 32 małoletnich.
 
Od ubiegłego roku Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie realizuje też program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy. Do tej pory zostało nim objętych 6 osób stosujących przemoc.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego