Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Wspieranie rodziny i organizowanie opieki zastępczej

stworzenia sprawnie działającego systemu wspierania rodzin, reagowanie na nieprawidłowości i pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, natomiast w sytuacjach skrajnych - czasowe umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.
 
Z kolei organizowanie pieczy zastępczej w oparciu o więzi rodzinne prowadziło do minimalizowania opieki instytucjonalnej na rzecz skuteczniejszej rodzinnej opieki zastępczej. Najczęściej więc występującą formą czasowej opieki nad dzieckiem są rodziny zastępcze spokrewnione. Opiekę i wychowanie dla 74 dzieci zapewniają ich bliscy z 54 rodzin. Ważną rolę w realizacji systemowego programu pieczy odgrywają także rodziny zastępcze niespokrewnione, 31 rodzin niezawodowych opiekuje się 42 dziećmi, a 14 zawodowych pełni pieczę rodzicielską nad 66 podopiecznymi. Aktualnie system pieczy zastępczej w powiecie konińskim tworzy 100 rodzin zastępczych, w których przebywa 180 dzieci.
 
Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników PCPR w Koninie każdego roku udaje się odbudować stabilizację życiową w kilkunastu rodzinach naturalnych. Na przestrzeni minionych czterech lat, aż 59 dzieci czasowo przebywających w rodzinach zastępczych, odbudowało integralność rodzinną i wróciło do rodzin biologicznych. Dzięki adopcji ciepło rodzinne odzyskało 8 dzieci, a 19 umieszczono w rodzinie zastępczej zawodowej.
 
W trosce o bezpieczeństwo ekonomiczne wychowanków rodzin zastępczych samorząd wdrożył działania zobowiązujące rodziny do czynienia oszczędności na poczet przyszłego usamodzielnienia dzieci. Jest to swego rodzaju novum wprowadzone w metodycznej pracy z rodzinami zastępczymi, dzięki któremu 18 małoletnim z rodzin zastępczych udało się zagwarantować bezpieczny start w przyszłość.
 
Na sukces organizacyjny rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim składa się zarówno proces doboru kandydatów na rodziców zastępczych, jak cała procedura związana z ich przygotowaniem do pełnienia roli opiekunów oraz stałej współpracy, która pozwala dokonać oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
 
Ujęte w programie pieczy narzędzia przeciwdziałania marginalizacji społecznej dziecka idą w parze ze względami ekonomicznymi. Rodzinne formy opieki są zdecydowanie tańsze niż opieka instytucjonalna. Na wsparcie rodzin i wychowanków rodzin zastępczych, samorząd przeznaczył w tej kadencji prawie 7 mln zł.
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego