Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Po powodzi

  • Unikaj wody powodziowej - może być skażona, np. produktami ropopochodnymi, ściekami, bakteriami. Może być też pod napięciem uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
  • Informuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelnych rurociągach gazowych.
  • Sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń konstrukcji budynku mieszkalnego oraz gospodarskich.
  • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu, ciągnika czy innego pojazdu.
  • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
  • Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
  • Nie używaj ognia przed sprawdzeniem, czy nie ulatnia się gaz.
  • Nie włączaj samodzielnie instalacji gazowej i prądowej.
  • Nie używaj wody z wodociągów lub ze studni przed komunikatem służb sanitarnych o dopuszczeniu wody do spożycia, a także bez uprzedniego przegotowania (min 10 min.).
  • Wywietrz mieszkanie, zasłoń wybite okna, zabezpiecz dom przed dodatkowymi zniszczeniami.
  • Wyrzuć wszystkie produkty spożywcze i leki, które miały kontakt z wodą powodziową.
  • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
  • Piwnice należy odpompowywać stopniowo. Około 1/3 poziomu wody dziennie. Zapobiegnie to zniszczeniu struktury budynku.
  • Mieszkanie i wszytkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania należy zdezynfekować. Woda powodziowa często niesie ze sobą mnóstwo grzybów i drobnoustrojów chorobotwórczych.
  • Pamiętaj o wspomożeniu sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, osobach starszych lub niepełnosprawnych.
 
Wzór identyfikatora (najlepiej zabezpieczyć w szczelną folię).
 IDENTYFIKATOR
  • Imię i Nazwisko………………
  • PESEL………………………….
  • Grupa krwi …………………….
  • Data i miejsce urodzenia ……………………………
  • Imiona rodziców ……………………………………
  • Miejsce zamieszkania …………………………………….
  • Telefon i adres kontaktowy (1) ………………………………………….
  • Telefon i adres kontaktowy (2) ………………………………………….
  • Schorzenia, przeciwwskazania, uczulenia …………………………………………
 
Źródło:
  • WCZK WUW w Poznaniu.
  • Murator.
  • Opracowanie własne.
     
Chopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego