WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbyła się w poniedziałek 31 sierpnia 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Koninie.

W pierwszej części posiedzenia, Starosta Koniński Stanisław Bielik przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
Następnie, radni przyjęli informacje: o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2009 r., stanie środowiska dla powiatu konińskiego w 2008 r. oraz o działalności Powiatowego Urzędu Pracy za I półrocze 2009 r.

Rada uchwaliła też nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie. Dokonano podziału Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na dwie odrębne komórki, a mianowicie: Wydział Geodezji Kartografii i Katastru oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

W dotychczasowym układzie organizacyjnym wydziału mieściły się trzy duże bloki zadaniowe: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami oraz ochrona gruntów rolnych. Zadania z zakresu geodezji, kartografii i katastru w całości zostaną przejęte przez utworzony obecnie wydział. Do czasu włączenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w struktury Starostwa, zadania Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru obejmować będą ustawowe kompetencje Geodety Powiatowego. Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych będą realizowane przez Wydział Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwa i Leśnictwa, który został utworzony na bazie dotychczasowego Biura Rolnictwa i Leśnictwa. Dokonano także zmian i modyfikacji zadań poszczególnych wydziałów/biur Starostwa dostosowując je do aktualnych potrzeb i zmieniających się przepisów prawnych.

W dalszej kolejności Rada podjęła uchwałę w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Wilczynie oraz włączenia tej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Radni zdecydowali też o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Rychwał. Rzecz dotyczy drogi powiatowej nr 3248 P Lubiny - Gliny, którą jako wspólne zadanie, ze względów technicznych i ekonomicznych, prowadzić będzie Gmina Rychwał.

W drodze uchwały, radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3215P na odcinku od drogi wojewódzkiej W-266 do miejscowości Barce. Okres spłaty kredytu ustalono na 4 lata.

Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2009.

Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego