WYSZUKIWARKA

Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.
 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Informacja Zarządu Powiatu Konińskiego

W dniu 31 marca br. Zarząd Powiatu Konińskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, mających na celu organizację i przeprowadzenie w roku 2009 Powiatowych Dni Rodziny w formie festynu.

Zarząd Powiatu Konińskiego przeznaczył na dofinansowanie tego zadania kwotę 8.000 zł.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w kancelarii Starostwa Konińskiego do dnia 6 maja br.
Oferty należy sporządzić na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427)

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się :
- na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9
- w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego na stronie www.bip.powiat.konin.pl
- na aktualnościach na stronie internetowej Powiatu Konińskiego www.powiat.konin.pl

Ponadto wszelkich wyjaśnień w sprawie konkursu udziela Elżbieta Sroczyńska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie , Aleje 1 Maja 9 (siedziba Starostwa) nr telefonu (063) 243 03 06).

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego