WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Dziś w starostwie odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Konińskiego. Pierwsze obrady w nowym roku zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni podjęli też uchwały wprowadzające zmiany do budżetu i prognozy finansowej powiatu oraz powierzyli zadanie publiczne gminie Rychwał.

Posiedzenie rady powiatu poprzedziła minuta ciszy. W ten sposób radni uczcili pamięć swojego zmarłego kolegi, radnego i członka zarządu powiatu, Zenona Paszka. Zenon Paszek zmarł nagle 3 lutego, w wieku 67 lat. Mandat radnego powiatu sprawował nieprzerwanie od 1998 r., a w latach 2006-2011, 2014-2020 zasiadał w zarządzie powiatu.

Po chwili zadumy, radni wrócili do pracy. Najpierw wysłuchali sprawozdania starosty z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym. Opowiedzieli się też za przyjęciem sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. oraz realizacji ubiegłorocznych zadań określonych w programie usuwania azbestu. Zapoznali się również ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach powiatu.

Przedmiotem obrad były też zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób o oddaniu gminie Rychwał w czasowy zarząd (do 31 grudnia 2026 r.) drogi powiatowej nr 3248 P. Uchwała ta była odpowiedzią na wniosek burmistrza Stefana Dziamary o użyczenie nieruchomości (działek ewidencyjnych nr 316 i 404/1, obręb Gliny) w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3248P wraz z przepustem”. Dysponowanie przez gminę przedmiotową nieruchomością spełni warunek konieczny do otrzymania dofinansowania tego przedsięwzięcia.

Ostatnie decyzje podjęte przez radę na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły finansów powiatu i polegały na dokonaniu zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
  • Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego
  • Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego
  • Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego
  • Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego