WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Z VIII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu konińskiego obradowała po raz ósmy w tej kadencji. Porządek dzisiejszego posiedzenia liczył 13 punktów. W części sprawozdawczej obrad radni wysłuchali sprawozdania starosty konińskiego z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym.

 Po raz pierwszy zapoznali się z rocznymi sprawozdaniami kierowników nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu konińskiego za 2018 rok. Przedmiotowe sprawozdania zostały przedłożone przez kierowników nadzoru wodnego w Inowrocławiu, Turku, Kole, Pleszewie, Koninie, Włocławku, Słupcy i Jarocinie.
Kolejne zagadnienia będące przedmiotem obrad wymagały rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Organ stanowiący wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji projektu ,,Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.
Przedmiotowy projekt będzie  realizowany przez Powiat Koniński, Miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego. Ponadto, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonych na terenie gminy Golina, rada podjęła decyzję zezwalającą na nabycie przez powiat prawa ich własności.

Rada udzieliła pomocy finansowej dwóm jednostkom samorządu terytorialnego na zadania związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wsparcie powiatu w formie dotacji celowej wynoszącej 10 tysięcy złotych otrzymały gminy: Rzgów i Grodziec.

Organ stanowiący powiatu przyjął też autopoprawki zgłoszone przez zarząd, a następnie dokonał zmian w budżecie na rok bieżący oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
 
  • VIII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VIII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VIII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VIII sesja Rady Powiatu Konińskiego
  • VIII sesja Rady Powiatu Konińskiego
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego