WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Zmiana formuły konferencji pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów, postanowił zmienić formułę konferencji pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”, łącząc ją ze spotkaniem szkoleniowo-informacyjnym nt. efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia br. w Poznaniu na terenie centrum konferencyjnego Międzynarodowych Targów Poznańskich, w Sali Niebieskiej Holu Wschodniego.

Podczas konferencji omówione zostaną działania dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w istniejących budynkach oraz Program Priorytetowy Czyste Powietrze wraz ze szczegółowym objaśnieniem sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie, kontroli realizacji przedsięwzięć i rozliczenia umowy o dofinansowanie. Poruszone zostaną również kwestie stanu jakości powietrza województwa wielkopolskiego, a także źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Dodatkowo, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wygłosi prelekcję pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa jako element zapobiegania zagrożeniom pożarowym i ekologicznym w Wielkopolsce”.

Od godz. 14.20 do 16.20 zorganizowany zostanie dla mieszkańców Wielkopolski dyżur pracowników WFOŚiGW , którzy odpowiedzą na pytania dotyczące warunków udzielenia pomocy finansowej oraz wesprą przy wypełnianiu i złożeniu wniosków.
Zapraszamy na spotkanie zarówno przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak również mieszkańców województwa wielkopolskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa w spotkaniu to odesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej www.wfosgw.poznan.pl do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl lub marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl.Konferencja finansowana jest w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Źródło: WFOŚiGW w Poznaniu

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego