WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza 15. Ogólnokrajowy konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii gospodarstwa indywidualne.
 
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, przebiega co najmniej w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
 
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
  • estetyka gospodarstw.
 
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać do 31 marca 2017 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.
 
Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS, na stronie internetowej KRUS oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego