WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

Radni powiatowi uchwalili budżet na 2017 rok

29 grudnia br. po raz dwudziesty piąty w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Konińskiego. Posiedzenie zdominowały tematy finansowe, a ich najważniejszym punktem było głosowanie nad przyszłorocznym budżetem.

W części sprawozdawczej posiedzenia rada przyjęła informację z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2016. Radni przyjęli też wszystkie ujęte w porządku posiedzenia uchwały oraz zgłoszone przez zarząd powiatu autopoprawki.

Najważniejszym punktem obrad ostatniego w tym roku posiedzenia było głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Konińskiego na lata 2017 – 2023 oraz budżetem na rok 2017. Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji rady obydwa dokumenty zostały uchwalone 16 głosami „za”, przy 4 „wstrzymujących się”.

Budżet na 2017 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 77.984.383 zł, na którą w 81% składają się subwencje i dotacje oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody stanowią głównie wpływy z tytułu usług oraz opłaty komunikacyjnej. Wydatki wynoszą natomiast 75.321.692 zł, z których najwięcej zaplanowano na oświatę i wychowanie (12.944.968 zł) oraz transport i łączność (11.479.383 zł).
Starosta Stanisław Bielik podkreślił, że od 2015 r. powiat systematycznie spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty. W związku z tym powstałą nadwyżkę w kwocie 2,6 mln zł zarząd powiatu przeznaczy na spłatę zadłużenia.

Ostatnie rozstrzygnięcia XXV sesji Rady Powiatu Konińskiego dotyczyły wewnętrznej organizacji pracy organu stanowiącego. W tym zakresie rada przyjęła dwa dokumenty, tj. plan swojej pracy oraz plany pracy wszystkich komisji w 2017 r.
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego