WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Lista newsów - news

KOWES zaprasza

Do udziału w projekcie Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (KOWES) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej" zaprasza Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z subregionu konińskiego z powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, Miasta Konina.

Zapraszamy do siedziby Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, która znajduje się w Koninie, przy ul. 3 Maja 26 (na pierwszym piętrze) a także do odwiedzenia strony projektu: www.kowes.spoldzielnie.org, tel. 632455829 e-mail: kowes@spoldzielnie.org.

SKORZYSTAJ Z SZANSY ˜– PRZYSTĄP DO PROJEKTU

Plakat
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego