Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Gospodarka

Gospodarka Powiatu

Odkrywka PAK Kopalni Węgla Brunatnego KoninW gospodarce powiatu dominującą rolę odgrywa rolnictwo, które daje zatrudnienie (wraz z leśnictwem i rybołówstwem) 39,5 % osób pracujących w gospodarce narodowej. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w procesach rozwoju gospodarczego Ziemi Konińskiej. Prawie 55% z ogólnej powierzchni 157.871 ha, to grunty orne. Znaczna ich część to gleby V i VI klasy bonitacyjnej.

Nie mniej ważne są takie gałęzie gospodarki jak: produkcja zwierzęca, sadownictwo, ogrodnictwo oraz produkcja rolno-spożywcza. W sektorach pozarolniczych gospodarki powiatu dominują podmioty zajmujące się działalnością handlową, transportową, budowlaną, obsługą nieruchomości i firm, oraz pośrednictwem finansowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bowiem głównym potencjalnym "wytwórcą" nowych miejsc pracy. Znaczną część przedsiębiorstw stanowią zakłady małe, nieznaczną część zakłady z grupy średnich. Z kolei do grupy dużych zaliczyć należy kopalnię węgla brunatnego w Koninie wchodzącą w skład grupy kapitałowej ZE PAK.
 
Poza rolnictwem ważną rolę odgrywa przemysł. Dynamiczny rozwój przemysłu odkrywkowego w znacznym stopniu przyczynił się i przyczynia do rozkwitu gospodarczego powiatu. A od momentu podziału administracyjnego i powstania powiatu konińskiego z roku na rok przybywa przedsiębiorców prywatnych, a ich udział w rynku jest niezmiernie ważny. Proces zachodzących przemian jest istotny z uwagi na pozyskiwanie potencjalnych inwestorów oraz kapitału zagranicznego, a tym samym tworzenie nowych miejsca pracy.
 
Tereny inwestycyjne w gminie Stare MiastoWizytówkę przemysłowego charakteru Ziemi Konińskiej stanowią zakłady tu funkcjonujące, m.in.: wspomniana wcześniej PAK KWB "Konin" S.A., Art.-Metal, Wulkanex, Mar-Bud, Konińska Fabryka Okien, Stolarnia Braci Nawrockich, Galwa-Met, Komandor, Budoma, Derbut, Budrom, Rembud, Bera, "Kupiec" i wiele innych działających na terenie powiatu. Walory naszej Ziemi doceniają również zagraniczni inwestorzy. Na terenie powiatu doskonale prosperują zakłady o międzynarodowej sławie, m.in.: szwedzka firma KAPPA zajmująca się produkcją opakowań z tektury falistej a także Volkswagen - autoryzowany dealer marki Volkswagen w Polsce, AWAS – Serwis – lider w dziedzinie ochrony środowiska , Lite-Licht - producent wysokiej jakości technicznych opraw oświetleniowych, Europoles – firma ze 120-letnim doświadczeniem w branży produkcji słupów, masztów i wież.
Grunty w pobliżu autostrady zagospodarowały firmy z branży motoryzacyjnej Mercedes i Renault. Te atuty stały się przesłanką dla opracowania i wdrożenia koncepcji Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. W strefie WCL funkcjonują już firmy, zajmujące się obsługą logistyczną, magazynowo-transportową oraz działalnością produkcyjną (Smurfit Kappa, Europoles, Zink Power, KON-PLAST i inne).
 
Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego powiatu jest jego atrakcyjność krajobrazowa, z bogactwem jezior, lasów, rezerwatów oraz obszarów chronionych, co przyczynia się do rozwoju turystyki i agroturystyki. Agroturystyka stanowi alternatywny bądź dodatkowy sposób wykorzystania otoczenia rodzinnego gospodarstwa rolnego i jest źródłem dodatkowych dochodów. Spędzanie wolnego czasu na terenach wiejskich zwiększa popyt na różnego typu dobra i usługi, co w konsekwencji, przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym wpływa korzystnie na jakość życia na wsi.
 
Natura szczodrze obdarzyła naszą Ziemię takimi zasobami naturalnymi jak:

  • Wody geotermalne – na terenie powiatu znajdują się dwa otwory wiertnicze w gm. Wilczyn i Ślesin. Są to wody średnio i wysoko mineralizowane,
  • Węgiel brunatny – złoża tego surowca występują w północnej oraz południowej części powiatu. Jego eksploatacja jest możliwa do ok. 2040 roku,
  • Kruszywo naturalne – największe złoża tego kruszywa znajdują się w gm. Krzymów,
  • Piaski kwarcowe – nieeksploatowane złoża piasków znajdują się na pograniczu gm. Stare Miasto i Rzgów,
  • Torfy – złoża występują na terenie gm. Kramsk.

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.Duże znaczenie w gospodarce powiatu ma przede wszystkim węgiel brunatny, wydobywany i zużywany jako główny surowiec energetyczny dla konińskich elektrowniach skupionych wokół grupy ZE PAK S.A. Ważne znaczenie gospodarcze mają także wskazane złoża piasków, torfu, wód podziemnych oraz wód geotermalnych.
 
Ich właściwe i zrównoważone wykorzystanie, bez szkody dla środowiska naturalnego, pozwola na szybki rozwój gospodarczy powiatu. Dzięki temu z roku na rok podnosi się standard życia mieszkańców naszej Ziemi.
 
I tak od 1999 roku region nasz notuje stały i stabilny wzrost gospodarczy. Odnotowaliśmy wiele korzystnych zmian dla przedsiębiorczości powiatu konińskiego, zwłaszcza w zakresie wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym. Na przestrzeni kilkunastoletniej działalności powiatu ilość działających podmiotów gospodarczych  wzrosła z 4.901 w 1999 r. do 9.132 w roku 2013. Z tego ponad 96% to podmioty prywatne.
 
Autostrada A2Niepodważalnym atutem dla rozwoju gospodarczego powiatu jest jego centralne usytuowanie, z przebiegającymi drogowymi i kolejowymi międzynarodowymi oraz krajowymi szlakami komunikacyjnymi. Tereny przylegające do autostrady A2 - położone w granicach gmin Stare Miasto Golina, Rzgów, i Krzymów, to tzw. strefa przyspieszonego rozwoju. Szczególnie atrakcyjnymi dla inwestorów są obszary sąsiadujące z węzłami autostradowymi Modle Królewskiej (wyjazd na drogę krajową nr 25) oraz Żdżarach (wyjazd na drogę krajową nr 72).
 
W bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-2 z inicjatywy konińskich przedsiębiorców oraz Miasta Konina i Gminy Stare Miasto powstało Wielkopolskie Centrum Logistyczne. Tereny o powierzchni 100 ha zostały odpowiednio przystosowane na potrzeby firm logistycznych oraz importerów. WCL zapewnia wsparcie inwestorom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą.

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego