WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński

Wydarzenia 2008

Konińscy samorządowcy z wizytą w Lääne Viru

Na zaproszenie Gubernatora - Urmasa Tamma, delegacja samorządowców w składzie: Starosta Koniński - Stanisław Bielik, Przewodniczący Rady Powiatu - Andrzej Nowak oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Koninie, inspektor ds. funduszy europejskich - Mariusz Ciszak, przebywała w dniach 22-25 lutego br. z wizytą w estońskim regionie Lääne Viru. Głównym celem tej wizyty było podpisanie protokołu o współpracy na rok 2008 pomiędzy regionem Lääne Viru a Powiatem Konińskim zakładającego realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury i edukacji, m.in.: wizytę przedstawicieli szkolnictwa specjalnego w Rakvere czy udziału artystów z Estonii w IX Międzynarodowym Plenerze Malarskim "Ślesin 2008".
Pobyt w zaprzyjaźnionym Lääne Viru rozpoczął się od zwiedzania stolicy regionu, w tym zamku Rakvere. Samorządowcy odwiedzili także nowy obiekt sportowy, wybudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz centrum sportowe w Rakvere. Pełen wrażeń, pierwszy dzień wizyty zakończył się udziałem naszej delegacji w uroczystościach z okazji 90-lecia powstania Republiki Estońskiej, które uświetnił koncert chóru młodzieżowego, występ kwartetu smyczkowego oraz pokaz baletowy w wykonaniu uczniów z miejscowej szkoły teatralnej. Uroczystość ta stała się okazją do odznaczenia wybitnych działaczy kultury i biznesu regionu Lääne Viru. W imieniu polskiej ambasady w Estonii, w uroczystości w Haljama, wziął udział radca Jacek Śladowski. Kolejny dzień, samorządowcy z powiatu konińskiego spędzili na uroczystościach kontynuowanych na wzgórzu Rakvere przy pomniku upamiętniającym odzyskanie niepodległości przez Estonię oraz w kościele ewangelickim.


Konińscy i estońscy samorządowcy o edukacji specjalnej

19 kwietnia br. z oficjalnej wizyty w Estonii wróciła delegacja powiatu konińskiego w składzie: wicestarosta koniński Małgorzata Waszak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale Renata Szczepaniak oraz pracownik Ośrodka Urszula Michalak. Kilkudniowy pobyt w partnerskim regionie Lääne Viru poświęcony był współpracy oświatowej szczególnie w zakresie edukacji specjalnej. Delegacja z powiatu konińskiego zapoznała się ze strukturą i zasadami działania szkolnictwa specjalnego w Estonii a także organizacją pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówkach dla dzieci i młodzieży z różnym rodzajem niepełnosprawności.


Rozmowy przy "okrągłym stole" działaczy kultury z Lääne Viru i powiatu konińskiego

Na zaproszenie Starosty Stanisława Bielika, w dniach 20-24 maja w powiecie konińskim gościła 19-osobowa delegacja działaczy i pracowników kultury z Estonii. Wizyta ta miała na celu wzmocnienie kontaktów partnerskich poprzez podjęcie wspólnych projektów w takich obszarach jak: dziedzictwo kulturowe, literatura i bibliotekarstwo, muzyka oraz sztuki plastyczne. Poza oficjalnymi spotkaniami, program wizyty obejmował odwiedziny w ośrodkach kultury w Ślesinie, Skulsku, Kleczewie, w bibliotece publicznej i muzeum okręgowym a także prezentację dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mielnicy. Ciekawym punktem programu wizyty były rozmowy przy "okrągłym stole", podczas których działacze kultury z Lääne Viru i powiatu konińskiego wymienili się doświadczeniami w zakresie realizowanych przez samorządy i instytucje zadań na rzecz edukacji kulturalnej oraz kultywowania rodzimych tradycji i obyczajów. Samorząd powiatu konińskiego reprezentowali na spotkaniu: wicestarosta koniński Małgorzata Waszak oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Stefan Dziamara.

Protokół w sprawie realizacji zadań we współpracy z regionem Laane Viru w 2008 roku (233.06 Kb [treść pliku])
Protokół w sprawie realizacji zadań we współpracy z regionem Laane Viru w 2008 roku
Poprzednie Zdjęcie
  • Konińscy samorządowcy z wizytą w Lääne Viru
  • Konińscy samorządowcy z wizytą w Lääne Viru
  • Konińscy samorządowcy z wizytą w Lääne Viru
  • Konińscy samorządowcy z wizytą w Lääne Viru
  • Konińscy i estońscy samorządowcy o edukacji specjalnej
  • Konińscy i estońscy samorządowcy o edukacji specjalnej
  • Rozmowy przy
  • Rozmowy przy
  • Rozmowy przy
Następne Zdjęcie
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego