WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Współpraca zagraniczna - Powiat Ilm - 2004 rok

Wydarzenia 2004

 

Kierunki współpracy między partnerskimi powiatami na rok 2004

Niemieccy goście przyjechali na zaproszenie starosty konińskiego Elżbiety Streker - Dembińskiej (15 - 17 kwietnia) do powiatu konińskiego. Władze powiatu Ilm reprezentowane były przez Landrata dr Lutz - Rainera Senglauba oraz jego zastępcę dr Biste. Sektor rolny powiatu Ilm reprezentowali: dr Kaiser, dr Rosowski oraz panowie: Gruhl, Arnold, Ernemann oraz Ackermann, którzy na co dzień kierują dużymi spółkami rolnymi lub gospodarstwami indywidualnymi. Wraz z delegacją powiatu Ilm, po raz pierwszy odwiedził powiat koniński Landrat powiatu Lahn-Dill z Hesji dr Karl Ihmels. Celem wizyty było dokonanie przeglądu i ocena realizacji wspólnych działań w 2003 r. oraz ostateczne sformułowanie i zatwierdzenie projektów na rok 2004. Uroczyste podpisanie protokołu o wspólnych przedsięwzięciach powiatu Ilm i powiatu konińskiego w 2004 r. nastąpiło 16 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie, w trakcie którego zaprezentowały się gminy Kleczew, Golina, Ślesin, Stare Miasto i Krzymów, zainteresowane nawiązaniem bezpośredniej współpracy z gminami niemieckimi. Odrębny, bardzo intensywny program wizyt i spotkań przygotowano dla grupy farmerów niemieckich. W towarzystwie wicestarosty Stanisława Bielika odwiedzili oni: fermę trzody chlewnej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kleczewie z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym; fermę bydła mlecznego państwa Waleriańczyków w Piotrkowicach, gm. Ślesin; pieczarkarnię państwa Dworzyńskich w Zakrzewku, gm. Rzgów; fermę drobiu firmy DUBLET państwa Rychlików pod Kleczewem; gospodarstwo rybne pana Kowalskiego w Gosławicach.
Niemieccy goście nie ukrywali bardzo pozytywnych ocen wizytowanych gospodarstw i przedsiębiorstw oraz spotkań odbytych z ich właścicielami.


O ochronie środowiska w Ilm

Na zaproszenie dr. Senglauba, starosty powiatu Ilm, w dniach 13 - 18 czerwca 2004 r., z wizytą w Ilmenau przebywała grupa 14 uczniów i 2 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kleczewie. Była to rewizyta - w zeszłym roku gościliśmy bowiem w naszym powiecie grupę uczniów z gimnazjum "Am Lindenberg" z Ilmenau. Młodzież z Kleczewa spotkała się ze starostą powiatu dr. Senglaubem, z którym rozmawiano o rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska oraz o sposobach wykorzystywania potencjału turystycznego regionu.. Młodzi ludzie zwiedzili stolicę landu miasto Erfurt, zamek Wartburg w Eisenach i centrum sportów zimowych w Oberhof, a także miasto Ilmenau.


Stypendystka na Uniwersytecie w Ilmenau

W ramach wspólnego protokołu na 2004 r. do umowy o współpracy, Landrat dr. Senglaub ufundował dla ucznia z powiatu konińskiego stypendium na pokrycie kosztów 3 - tygodniowego letniego kursu języka niemieckiego w Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau. Do udziału w kursie zakwalifikowała się Anna Rokicińska z Brzeźna, absolwentka II LO w Koninie, która z najlepszym wynikiem zdała egzamin wstępny na germanistykę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Ania przebywała w campusie Uniwersytetu Technicznego od 31 lipca do 21 sierpnia 2004 r.


O doświadczeniach z przyznawaniem środków z funduszy UE w Turyngii

Delegacja pracowników Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych w dniach 13 - 15 października 2004 r., , wzięła udział w spotkaniu, którego celem było zapoznanie się z doświadczeniami niemieckimi w zakresie przygotowania aplikacji o przyznanie środków pomocowych z funduszy UE, monitorowania realizacji projektów oraz ich rozliczanie. Niemiecka praktyka w zakresie zorganizowania procesu pozyskania funduszy na realizację projektów wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce. W Turyngii funkcjonują instytucje powołane do określonych zadań związanych z funduszami strukturalnymi. Podstawowa sieć instytucjonalna obejmuje: bank, który zapewnia kompleksową obsługę dla inwestorów publicznych, instytucję o charakterze marketingowym, zajmującą się aktywizacją i rozwojem regionu poprzez prowadzoną działalność promocyjną i szeroką współpracę z centrami biznesu, instytucję doradczą, świadczącą usługi w zakresie możliwych form wsparcia oraz instytucję koncentrującą się na planowaniu i realizacji projektu od strony pomocy technologicznej i zapewnienia właściwej infrastruktury. Natomiast realizacją projektów na poziomie podstawowych jednostek samorządu terytorialnego zajmują się Biura ds. UE, zorganizowane poza strukturami samorządów, które: zarządzają projektem, zabiegają o środki z UE na sfinansowanie inwestycji w gminie/powiecie, utrzymują kontakty i współpracę z instytucjami UE, wykorzystują doświadczenie i wiedzę praktyczną w pisaniu projektów.

Protokół w sprawie realizacji zadań we współpracy z powiatem Ilm w 2004 roku (213.08 Kb [treść pliku])
Protokół w sprawie realizacji zadań we współpracy z powiatem Ilm w 2004 roku
Poprzednie Zdjęcie
  • Ustalenie kierunków współpracy między powiatami Ilm i konińskim na rok 2004
  • Wizyta niemieckiej delegacji w powiecie konińskim
  • Ustalenie kierunków współpracy między powiatami Ilm i konińskim na rok 2004
  • Wizyta niemieckiej delegacji w powiecie konińskim
  • Wizyta niemieckiej delegacji w powiecie konińskim
  • O ochronie środowiska w Ilm
  • O ochronie środowiska w Ilm
  • Stypendystka na Uniwersytecie w Ilmenau
  • O doświadczeniach z przyznawaniem środków z funduszy UE w Turyngii
  • O doświadczeniach z przyznawaniem środków z funduszy UE w Turyngii
Następne Zdjęcie
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego