WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Współpraca zagraniczna - Rejon Kozjatyński

Herb Rejonu KozjatyńskiegoRejon Kozjatyński położony w północnej części obwodu Winnickiego znajduje się w samym centrum Ukrainy. Utworzony w 1923 roku w wyniku administracyjno-terytorialnej reformy kraju może poszczycić się obfitującą w wydarzenia historią.

Charakteryzuje się umiarkowano-kontynentalny klimatem ze średnią temperaturą w skali roku wynoszącą 6,5°C (latem najwyższa temperatura osiąga 40°C, a najniższa w okresie zimowym wynosi -38°C). Na 113,1 tys. ha całkowitej powierzchni Rejonu Kozjatyńskiego prawie 85% zajmują grunty rolne, a 74 miejscowości administracyjne wchodzące w skład Rejonu zamieszkuje 74,4 tys. mieszkańców. Sektor przemysłowy rejonu Kozjatyńskiego tworzy 17 zakładów, obejmujących swoją działalnością 3 branże gospodarki państwowej.
Czołowe miejsce należy do przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa produktów rolnych. Głównymi produktami spożywczymi, produkowanymi w rejonie są: cukier, chleb, masło, mięso i wyroby mięsne, wyroby cukiernicze, konserwy.

Do najważniejszych przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze Rejonu zalicza się trzy cukrownie: ВАТ "Mykolaiwska Cukrownia", BАТ "Brodecka Cukrownia", ВАТ "Macharynecka Cukrownia", a także "Kozjatyński Zakład Drobiu", Kozjatyńską Mleczarnię АТ "WinnicaMoloko", Głuchwecką Wytwórnię Kaolinu oraz ВАТ "Żeżelewska Odkrywka Granitu".

W Rejonie Kozjatyńskim funkcjonuje również mała i średnia przedsiębiorczość, w ramach której działa 96 podmiotów gospodarczych zatrudniających 935 osób oraz 93 gospodarstwa rolne (powierzchnia ziemi uprawnych wynosi 4.8 tys.ha). Opiekę zdrowotną nad mieszkańcami rejonu sprawuje 70 medyczno-profilaktycznych zakładów służby zdrowia.

O zapewnienie właściwego poziomu edukacji, kultury i sportu dbają instytucje państwowe, tj. 43 szkoły, 12 przedszkoli oraz 54 ośrodki kultury. Mieszkańcy rejonu korzystają z licznych obiektów sportowych: 24 stadionów, 21 boisk, 30 hal sportowych oraz 3 strzelnic.

Siedzibą miejskich i rejonowych władz samorządowych rejonu jest miasto Kozjatyn, leżące w odległości 75 km od Winnicy i 172 km od Kijowa.

Administratorem rejonu jest Oleg Orkusza (Przewodniczący Administracji Rejonowej).

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego