WYSZUKIWARKA

 
   Szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Koninie

Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin, 

Sekretariat Starosty Konińskiego
tel. (+48 63) 240-32-00
fax (+48 63) 240-32-01
e-mail: powiat@powiat.konin.pl

Wydział Rozwoju i Promocji
e-mail: promocja@powiat.konin.pl

Punkt Informacyjny
tel. (+48 63) 240-32-42 

Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Turystyka - Szlaki kulturowe - Szlak Klasztorów

Szlak Klasztorów

W granicach powiatu konińskiego zachowały się trzy klasztory: bernardynów w Kazimierzu Biskupim, kamedułów w Bieniszewie oraz reformatów w Koninie. Wraz z domami zakonnymi franciszkanów w Pyzdrach, cystersów Lądzie, bernardynów w Kole, karmelitów w Kłodawie.

Tworzą one trasę turystyczną o znaczeniu kulturowo-edukacyjnym i pielgrzymkowym. Zainteresowani mogą poznać dzieje każdego z zakonów, poszczególnych klasztorów, ich role i funkcje w katolickiej społeczności wyznaniowej, sztukę oraz wkład w życie gospodarcze regionu.

Istotą tej edukacyjnej trasy turystycznej jest ukazanie różnic pomiędzy klasztorem i opactwem. Pierwszy z tych terminów oznacza siedzibę konwentu zakonnego, drugi natomiast jego powiązania prawno-przestrzenne, czyli określa pewną strukturę. Gromadzone w klasztorach przez stulecia liczne dzieła sztuki, służące przede wszystkim celom sakralnym ukazują nam mecenat artystyczny wielu zakonów, specyficzny dla każdego z nich kalendarz liturgiczny i regułę, która miała wielki wpływ na ikoniczną formę dzieła sztuki, kształt architektoniczny zabudowań klasztornych itd.

Klasztor bernardynów (franciszkanów obserwantów) w Kazimierzu Biskupim powstał w latach 1507 – 1513 – 1523. Jego rola w krzewieniu kultu Pięciu Braci Męczenników jest nie do przecenienia. Zresztą budowla została posadowiona na miejscu kaplicy związanej ze św. Janem, jednym z eremitów, zamordowanych w 1003 r. Ten dom zakonny uległ kasacji w końcu XIX w. W okresie międzywojennym XX w. osiedlili się tu Misjonarze Świętej Rodziny, którzy do tej pory pielęgnują tradycje kultu Pięciu Braci – pierwszych świętych Polaków. Bernardyni

Po wydaniu we Włoszech Żywota tychże świętych, spisanego przez Marcina Baroniusza, w kręgu kamedułów Monte Orone i całej Kongregacji Góry Koronnej Camaldoli wzrosło zainteresowanie miejscem ich męczeństwa. Do Polski przybył brat Sylwan, który doprowadził do fundacji klasztoru w Bieniszewie (1663 r.).

Polski Szlak Kamedulski

Genezę domu reformatów Koninie na Przedmieściu Kolskim, ufundowanego w czwartej dekadzie XVIII w. przez Modlibogowskiego wiąże się z nasileniem się działalności kościoła ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego) w Żychlinie.

Zakony posiadające rozbudowane struktury na całym kontynencie były ważnymi miejscami wymiany myśli i kultury europejskiej. Popularyzacji wiedzy na ten temat mają służyć czasowe ekspozycje organizowane w Izbie Pamięci Zofii Urbanowskiej w Kowalewu (gm. Rzgów), należącej do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie. W okresie wakacyjnym 2006 przewidziano organizację dużej ekspozycji ukazującej dzieje i kulturę cystersów.

Oprac. Paulina Wojtyniak

  • Kościół w Bieniszewie od strony południowej
  • Prezbiterium. Widok z eremitorium w Bieniszewie
  • Klasztor Św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników
  • Bracia Męczennicy
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego