Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Edukacja z ekologią


„Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie poprzez kompleksową modernizację energetyczną.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery,
  • zmniejszenie strat ciepła poprzez zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych,
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej systemu zasilania obiektów w energię,
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę źródła ciepła.
 
Realizacja projektu to nie tylko polepszenie jakości środowiska naturalnego, zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów czy zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, to także poprawa atrakcyjności regionu poprzez dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu konińskiego (poprawi się estetyka budynków). Przedsięwzięcie przyczyni się również do poprawy warunków pracy i nauczania pracowników oraz uczniów placówki.

Okres realizacji: 8.04.2014 r. – 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 1 708 942,99 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 028 675,02 zł i wkład własny 181 530,90 zł i wydatki niekwalifikowane 498 737,07 zł.

Realizowane działania:
  • Opracowanie dokumentacji technicznej projektu;
  • Działania informacyjno-promocyjne;
  • Przeprowadzenie prac budowalnych – termomodernizacja 3 budynków;
  • Nadzór inwestorski;
  • Zarządzanie projektem.


Realizator projektu:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
ul. Parkowa 2, 62-571 Stare Miasto
Tel./fax. +48 63 244 25 53
e-mail: zseu@zychlin.edu.pl
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego