Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Pokonać bariery – rozbudowa, adaptacja i wyposażenie SOSW w Rychwale
„Pokonać bariery – rozbudowa, adaptacja i wyposażenie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale”
 

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej zapewniającej uczniom bezpieczne i właściwe warunki nauczania.
 
Efektem projektu będzie rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz wyposażenie 6 pracowni (rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, geograficzno-matematycznej, biologiczno-chemicznej, technicznej oraz czasu wolnego).
 
Okres realizacji: 9 marca 2016 r. – 10 października 2017 r.

Wartość projektu: 859.050,37 zł, dofinansowanie 730.192,81 zł

Realizowane działania:
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy SOSW w Rychwale,
  • Opracowanie Studium Wykonalności,
  • Roboty budowlano-konstrukcyjne związane z rozbudową budynku,
  • Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
  • Zakup nowych środków trwałych z przeznaczeniem na wyposażenie sal: rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, geograficzno-matematycznej, biologiczno-chemicznej, technicznej oraz czasu wolnego.
  • Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
     
Kontakt:
Renata Szczepaniak
Dyrektor SOSW w Rychwale (Koordynator projektu)
tel./fax +48 /63/ 248 11 51
e-mail: soswrychwal1@op.pl
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego