Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska


Projekt „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.


Cel główny projektu
Głównym celem projektu jest integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska (OFAK).

Cele szczególowe projektu:

 1. Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych Obszaru funkcjonalnego.
 2. Wzmocnienie istniejącej współpracy partnerów samorządowych.
 3. Promowanie terytorialno – funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej.
 4. Określenie kierunków rozwoju OFAK dzięki przeprowadzonej diagnozie i badaniom społecznym.
 5. Stworzenie Strategii Rozwoju OFAK.
 6. Stworzenie programów sektorowych tj. studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK, studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych, plan zrównoważonego gospodarowania energią OFAK, strategia rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej oraz analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK.
Okres realizacji projektu
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2013 roku do 31 marca 2015 roku.  

Wartość projektu
Zaakceptowany budżet projektu wynosi: 794.420,40 zł, w tym kwota dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 707.375,40 zł  i kwota wkładu własnego: 87.045,00, która jest proporcjonalnie poniesiona przez Powiat Koniński - 43.522,50 i Miasto Konin - 43.522,50.

Opracowanie programów sektorowych OFAK
 1. Diagnoza i badania społeczne
 2. Opracowanie strategii rozwoju OFAK
 3. Opracowanie programów sektorowych OFAK
  • studium rozwoju transportu zrównoważonego OFAK
  • studium rozwoju gospodarczego OFAK wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych OFAK
  • plan zrównoważonego gospodarowania energią OFAK
  • strategia rozwoju turystyki OFAK wraz z programem rozwoju komunikacji rowerowej
  • analiza dotycząca możliwości tworzenia klastrów i innych powiązań przedsiębiorstw na terenie OFAK
Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego