Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Wykaz złożonych projektów

Wykaz projektów złożonych przez Powiat Koniński

 
l.p. Źródło
finansowania
Tytuł projektu Cel projektu Odbiorcy Wartość projektu / wielkość dofinansowania Okres realizacji projektu Uwagi
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2018 R.
1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.1.4
„Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”
(projekt partnerski z 14 gminami)
Celem projektu jest wsparcie systemu wczesnego ostrzegania w powiecie koniński poprzez zakup 24 syren elektronicznych wraz montażem, oprogramowanie dla 14 gmin i system wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Konińskiego Powiat Koniński + 14 gmin Wartość projektu 683.068,20
dofinansowanie 85% - 580.095,67
wkład powiatu 7.340,03,          gmin 95.632,46
2.01.2018 – 31.12.2018 Projekt złożony do 31.01.2018 r. (w trakcie oceny)
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.5.4
„Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”
(projekt partnerski z Gminą Grodziec i Nadleśnictwem Grodziec)
Celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez budowa ścieżek edukacyjnych, infrastruktury oraz przeprowadzenie warsztatów, wycieczek i lekcji pokazowych. Gmina Grodziec (Lider) + partnerzy: Powiat Koniński i Nadleśnictwo Grodziec Wartość projektu 1.473.926,36
dofinansowanie 69% - 1.018.757,70
w tym część powiatu (wartość) 533.595,91
dofinansowanie 368.745,14 zł
1.02.2018 – 31.12.2020 Projekt złożony do 28.02.2018 r. (w trakcie oceny)
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 7.2.2
„BLUS Bezpośrednie lokalne Usługi Społeczne”
(projekt partnerski z Gminą Rzgów, Fundacja „OTWARCIE” i Fundacja „Nowe życie”)
Celem projektu jest wprowadzenie nowych usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych na terenie K OSI, Powiat Koniński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wartość projektu 2.854.864,36
dofinansowanie 95% - 2.712.121,14
1.07.2018 – 30.06.2021 Projekt złożony do 31.01.2018 r. (w trakcie oceny)
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
„Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z SOSW Powiat Koniński Wartość projektu 178.897,50 zł, w tym dofinansowanie (90%) 161.007,75 zł, wkłąd własny (10%) 17.889,75 zł 1.06.2019 – 30.06.2021 Projekt złożony do 18 maja 2018 (w trakcie oceny)
5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1 (z Mandatu K OSI)

„Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie”


 
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy
i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z ZSEU
Powiat Koniński Wartość projektu 622.495,75  zł, w tym dofinansowanie (90%) 560.245,77 zł, wkład własny (10%) 62.249,98 1.09.2019 – 30.06.2021 Projekt złożony do 18 maja 2018 (w trakcie oceny)
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ”Czy wiecie dzieciaki, po co są wiatraki? – olimpiada wiedzy
o OZE”
Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników
nt. niskiej emisji
i odnawialnych źródeł energii
Powiat Koniński dla 30 szkół podstawowych
z terenu powiatu konińskiego i Miasta Konin
11.000,00
/ dofinansowanie 95%
(10.45,00)
1.08.2018 r. 30.11.2018 r. Projekt złożony do 7 maja 2018
(w trakcie oceny)
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2017 R.
1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii  i redukcja emisji CO2 ZSEU w Żychlinie 514 631,00
/ 85%
(77 192,00)
22.02.2016 r. -
31.08.2018 r.
projekt w trakcie oceny
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”
(projekt w ramach oszczędności z mandatu w partnerstwie z Miastem Konin)
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczych, zajęcia dodatkowe oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz studia i szkolenia dla nauczycieli ZSEU Żychlin + 3 licea z Miasta Konin (ZSGE, ZSCKU, ZS im. Kopernika) 718.782,31
/95%
dofinansowanie
682.843,19
1.07.2018 – 30.06.2020 Projekt złożony (w trakcie oceny)
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 „Mali odkrywcy – wsparcie edukacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczej, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I –VI oraz studia i szkolenia dla nauczycieli Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 344.953,88
/95%
dofinansowanie
327.706,18
01.06.2018 – 31.07.2020 Projekt złożony (w trakcie oceny)
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”
(projekt partnerski z 14 gminami)
Celem projektu jest wsparcie systemu wczesnego ostrzegania w powiecie koniński poprzez zakup 23 syren elektronicznych wraz montażem, oprogramowanie dla 14 gmin i system wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Konińskiego Powiat Koniński + 14 gmin 679.098,49
85%
dofinansowanie
577.233,72
wkład powiatu 9.208,87, gmin 92.655,90
1.07.2018 – 31.12.2018 Projekt w trakcie opracowywania. Termin złożenia         31.01.2018 r.
5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie” Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii  i redukcja emisji CO2 ZSEU w Żychlinie 514 631,00
/ 85%
(77 192,00)
22.02.2016 r. -
31.08.2018 r.
projekt w trakcie oceny
6 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI”
(projekt w ramach oszczędności z mandatu w partnerstwie z Miastem Konin)
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczych, zajęcia dodatkowe oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz studia i szkolenia dla nauczycieli ZSEU Żychlin + 3 licea z Miasta Konin (ZSGE, ZSCKU, ZS im. Kopernika) 718.782,31
/95%
dofinansowanie
682.843,19
1.07.2018 – 30.06.2020 Projekt złożony (w trakcie oceny)
7 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 „Mali odkrywcy – wsparcie edukacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale” Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczej, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VI oraz studia i szkolenia dla nauczycieli Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale 344.953,88
/95%
dofinansowanie
327.706,18
1.06.2018 – 31.07.2020 Projekt złożony (w trakcie oceny)
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2016 R.
1 WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publiczne Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków ZSEU (wydatki niekwalifikowane 295.000,00 zł) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 1 505 816,33
/ 85%
(1 028 760,03)   
  projekt rozpatrzony pozytywnie, ze względu na wykorzystanie alokacji jest na liście rezerwowej
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Ekologiczna etiuda – park przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie miejscem edukacji ekologicznej” Zakup wyposażenia i roślin do szkoły ośrodkiem edukacji ekologicznej Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 32 471,00
/ 100%
  projekt złożony, ze względu na mocno ograniczone dofinansowanie zrezygnowano z realizacji
3 Ministerstwo Rozwoju PPP-rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatne dla inwestycji pt. Powiatowe Centrum Usług Społecznych” Przeanalizowanie możliwości realizacji projektu w partnerstwie (wsparcie merytoryczne) Powiat Koniński (PPPP, PCPR itp) 5 503 926,58
/ 85%
  projekt rozpatrzony NEGATYWNIE ze względu na małą wartość projektu
4 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - OSI Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli i doradztwo zawodowe 19 gimnazjów (7 Miasto Konin + Kaz. Biskupi, Golina, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów) 3 593 167,11 zł
/ 95% (3.413.508,75 zł)
1.09.2017 r. - 31.07.2019 r. Podpisana umowa
5 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Skulsk, Grodziec, Wilczyn i Wierzbinek Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli i doradztwo zawodowe 11 gimnazjów (Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Grodziec, Rychwał) 2 627 598,89
/ 95%
(2 496 218,95)
  projekt rozpatrzony pozytywnie, ze względu na wykorzystanie alokacji jest na liście rezerwowej
6 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy "Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale" Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli i doradztwo zawodowe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 234 506,86
/ 95%
(222 781,51)
1.06.2017 r. - 31.07.2019 r. podpisana umowa
7 WRPO Działanie 9.3.3 Inwestycja w infrastrukturę ogólnokształcące "Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale" Rozbudowa SOSW Rychwał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 859 050,37
/ 85%
(730 192,81)
9.03.2016 r. - 10.10.2017 r. podpisana umowa
8 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży "Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy" Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów i nauczycieli, doradztwo zawodowe 6 szkół (ZSEU, ZSB, ZSG-E, ZSTiH, ZS i. M.Kopernika, ZS CKU) 4 323 262,54
/ 90%
(3 890 936,28)
1.05.2017 r. - 31.10.2019 r. umowa na realizacjię projektu zawarta 24 maja 2017 r.
9 WRPO Poddziałanie 2.1.1 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych Stworzenie wspólnej SIP i e-usług geodezyjnych (wydatki niekwalifikowane 127.260,00 zł) Powiat Koniński + 14 gmin 14 902 524,26
/ 85%
(12 558 974,61)
8.08.2016 r. - 30.11.2018 r. Podpisana umowa 29 sierpnia 2017 r.
10 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży "Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej w powiecie konińskim" Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów i nauczycieli, doradztwo zawodowe ZSP Kleczew i  ZSP Sompolno 879 412,83
/ 90%
(791 471,54)
31.12.2016 r. -
30.09.2018 r.
Podpisana umowa
11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ”Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej dla szkół podstawowych” Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii
30 szkół podstawowych z terenu powiatu konińskiego i Miasta Konin 14 600,00
/ 95%
(13 870,00)
1.08.2017 r. -  15.11.2017 r. Podpisana umowa

Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego