Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Wykaz złożonych projektów

Wykaz projektów złożonych przez Powiat Koniński w 2016 r.

Wykaz projektów złożonych przez Powiat Koniński w 2016 r.
 
l.p. Źródło
finansowania
Tytuł projektu Cel projektu Odbiorcy Wartość projektu / wielkość dofinansowania Okres realizacji projektu Uwagi
1 WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publiczne Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków ZSEU (wydatki niekwalifikowane 295.000,00 zł) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 1 505 816,33
/ 85%
(1 028 760,03)   
  projekt rozpatrzony pozytywnie, ze względu na wykorzystanie alokacji jest na liście rezerwowej
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu „Ekologiczna etiuda – park przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie miejscem edukacji ekologicznej” Zakup wyposażenia i roślin do szkoły ośrodkiem edukacji ekologicznej Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie 32 471,00
/ 100%
  projekt złożony, ze względu na mocno ograniczone dofinansowanie zrezygnowano z realizacji
3 Ministerstwo Rozwoju PPP-rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatne dla inwestycji pt. Powiatowe Centrum Usług Społecznych” Przeanalizowanie możliwości realizacji projektu w partnerstwie (wsparcie merytoryczne) Powiat Koniński (PPPP, PCPR itp) 5 503 926,58
/ 85%
  projekt rozpatrzony NEGATYWNIE za mała wartość projektu
4 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - OSI Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli i doradztwo zawodowe 19 gimnazjów (7 Miasto Konin + Kaz. Biskupi, Golina, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów) 4 312 500,00
/ 95% (4 096 875,00)
1.01.2017 r. -31.03.2019 r. projekt złożony 30 czerwca 2016 r. Termin rozpatrzenia wniosku 31.03.2017
5 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Skulsk, Grodziec, Wilczyn i Wierzbinek Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli i doradztwo zawodowe 11 gimnazjów (Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Grodziec, Rychwał) 2 627 598,89
/ 95%
(2 496 218,95)
1.01.2017 r. - 31.03.2019 r. projekt złożony 4 lipca 2016 r. Termin rozpatrzenia wniosku 31.03.2017
6 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy "Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale" Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli i doradztwo zawodowe Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 276 537,59
/ 95%
(262 710,71)
1.06.2017 r. -31.07.2019 r. projekt złożony 4 lipca 2016 r. Termin rozpatrzenia wniosku 31.03.2017
7 WRPO Działanie 9.3.3 Inwestycja w infrastrukturę ogólnokształcące "Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale" Rozbudowa SOSW Rychwał (wydatki niekwalifikowane 8.924,98 zł) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 927 639,38
/ 85%
(780 907,23)
1.08.2016 r. - 30.08.2017 r. projekt złożony 20 lipca 2016 r. Termin rozpatrzenia do 31.01.2017
8 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży "Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy" Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów i nauczycieli, doradztwo zawodowe 6 szkół (ZSEU, ZSB, ZSG-E, ZSTiH, ZS i. M.Kopernika, ZS CKU) 4 430 367,57
/ 90%
(3 987 330,81)
1.05.2017 r. - 31.10.2019 r. projekt złożony 8.11.2016.
8 WRPO Poddziałanie 2.1.1 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych Stworzenie wspólnej SIP i e-usług geodezyjnych (wydatki niekwalifikowane 127.260,00 zł) Powiat Koniński + 14 gmin 14 902 524,26
/ 85%
(12 558 974,61)
7.07.2016 r. - 30.11.2018 r. projekt złożony 28.11.2016. PROJEKT REALIZOWANY OD 1.01.2016
9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ”Olimpiada wiedzy pt. niska emisja w Aglomeracji Konińskiej dla szkół podstawowych” Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii
30 szkół podstawowych z terenu powiatu konińskiego i Miasta Konin 18 500,00
/ 95%
(17 575,00)
1.08.2017 r. -  15.11.2017 r. projekt złożony 26.10.2016
Związek Powiatów Polskich, przekierowanie do stronyChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoHospicjum im. bł. Stanisława Papczyńskiego150. rocznica Powstania Styczniowego