Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Wykaz złożonych projektów

Wykaz projektów złożonych przez Powiat Koniński

 
Lp. Źródło
finansowania
Tytuł projektu Cel projektu Beneficjent Wartość projektu / wielkość dofinansowania
(w zł)

 
Okres realizacji projektu Uwagi
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2019 R.
1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Konkurs na wykonanie spotu pn. „Dbamy
o czyste powietrze
w powiecie konińskim”
Celem projektu jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży Powiat Koniński 9.925,53, dofinansowanie 4.682,50 19.02.2019 r.

24.05.2019 r.
Projekt zrealizowano
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
„Cudze chwalicie, swego nie znacie – bogactwo przyrodnicze powiatu konińskiego” Celem projektu jest edukacja ekologiczna wśród młodzieży Powiat Koniński
/ZSP
w Kleczewie
10.000,00, dofinansowanie 9.500,00,
wkład własny 500,00
19.09.2019 r.

10.12.2019 r.
Rezygnacja
z projektu
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
„Sprzedaj pomysł – wsparcie kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie”
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli
Powiat Koniński 374.450,88, dofinansowanie 337.005,79,
wkład własny 37.445,09
1.03.2020 r.

30.09.2022 r.
Projekt w trakcie oceny
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
„Kieruj się na wiedzę – wsparcie kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie”
Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli
Powiat Koniński 522.960,24, dofinansowanie 470.664,21,
wkład własny 52.296,03
1.03.2020 r.
 –
30.09.2022 r.
Projekt w trakcie oceny
5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
2014-2020
Poddziałanie 4.1.4
„Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przed zjawiskami katastrofalnymi Powiat Koniński + Miasto Konin
i 14 gmin
1.127.787,20, dofinansowanie 957.573,62,
wkład własny 170.213,58
1.03.2020 r.
 –
30.09.2021 r.
Umowa podpisana 29.08.2019 r.
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2018 R.
1 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.1.4
„Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”
(projekt partnerski
z 14 gminami)
Celem projektu jest wsparcie systemu wczesnego ostrzegania w powiecie konińskim poprzez zakup 24 syren elektronicznych wraz z montażem; oprogramowanie dla 14 gmin i system wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Konińskiego Powiat Koniński
+ 14 gmin
686.647,50,
dofinansowanie 85% - 580.095,67
wkład własny 106.551,83
2.01.2018 r.

18.03.2019 r.
Projekt zrealizowano
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 4.5.4
„Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”
(projekt partnerski
z Gminą Grodziec
i Nadleśnictwem Grodziec)
Celem projektu jest edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżek edukacyjnych, infrastruktury oraz przeprowadzenie warsztatów, wycieczek i lekcji pokazowych Gmina Grodziec (Lider) + partnerzy: Powiat Koniński i Nadleśnictwo Grodziec 1.142.114,01, dofinansowanie 789.265,76

Zadania Powiatu 204.983,56, w tym dofinansowanie 141.655,31
oraz dodatkowe prace w kwocie 328.612,40
1.02.2018 r.

31.12.2020 r.
 Umowa podpisana 17.10.2018 r.
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 7.2.2
„BLUS Bezpośrednie lokalne Usługi Społeczne”
(projekt partnerski
z Gminą Rzgów, Fundacją „OTWARCIE” i Fundacją „Nowe życie”)
Celem projektu jest wprowadzenie nowych usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych na terenie K OSI Powiat Koniński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2.854.864,36
dofinansowanie 95% - 2.712.121,14
1.07.2018 r.

30.06.2021 r.
Projekt rozpatrzony negatywnie
4 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1
„Mistrz zawodu – rozwój kształcenia zawodowego
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale”
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z SOSW Powiat Koniński 161.466,65,
dofinansowanie  145.319,98,
wkład własny   16.146,67
1.06.2019 r.

30.06.2021 r.
Umowa podpisana 15.04.2019 r.
5 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020
Poddziałanie 8.3.1 (z Mandatu K OSI)

„Centrum Mistrzostwa Gastronomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie”


 
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy
i zdolności do skutecznego wejścia na rynek pracy uczniów i nauczycieli z ZSEU
Powiat Koniński 603.069,70,
dofinansowanie 542.762,73,
wkład własny 60.306,97
1.09.2019 r.

30.06.2021 r.
Umowa podpisana 5.04.2019 r.
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ”Czy wiecie dzieciaki, po co są wiatraki? – olimpiada wiedzy
o OZE”
Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników
nt. niskiej emisji
i odnawialnych źródeł energii
Powiat Koniński dla 30 szkół podstawowych
z terenu powiatu konińskiego
i Miasta Konin
11.000,00
/ dofinansowanie 95% (10.45,00)
1.08.2018 r.
-
30.11.2018 r.
Rezygnacja
z projektu
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2017 R.
1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
„Edukacja
z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie”
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii  i redukcja emisji CO2 ZSEU
w Żychlinie
514 631,00
/ 85%
(77 192,00)
22.02.2016 r.
-
31.08.2018 r.
Rezygnacja
z projektu
2 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów
z K OSI”

(projekt w ramach oszczędności
z mandatu
w partnerstwie
z Miastem Konin)
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczych, zajęcia dodatkowe oraz doradztwo zawodowe dla uczniów oraz studia
i szkolenia dla nauczycieli
ZSEU
w Żychlinie + 3 licea z Miasta Konin (ZSGE, ZSCKU, ZS im. M. Kopernika)
570.786,45, dofinansowanie   542.247,12,
wkład własny 28.539,32
25.03.2019 r.

30.06.2021 r.
Umowa podpisana 22.05.2019 r.
3 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 „Mali odkrywcy – wsparcie edukacyjne
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale”
Celem projektu jest wyposażenie pracowni przyrodniczej, zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I –VI oraz studia
i szkolenia dla nauczycieli
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 284.850,25
/ 95%
dofinansowanie
270.607,73
1.09.2018 r.

31.07.2020 r.
Umowa podpisana 18.10.2018
WYKAZ PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ POWIAT KONIŃSKI W 2016 R.
1 WRPO Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publiczne Edukacja z ekologią – kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków ZSEU (wydatki niekwalifikowane 295.000,00 zł) Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
1 505 816,33
/ 85%
(1 028 760,03)
 8.04.2014 r.

31.12.2020 r.
Umowa podpisana 21.05.2019 r.
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
„Ekologiczna etiuda – park przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie miejscem edukacji ekologicznej”
Zakup wyposażenia
i roślin do szkoły ośrodkiem edukacji ekologicznej
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Żychlinie
32 471,00
/ 100%
  Rezygnacja
z projektu
3 Ministerstwo Rozwoju PPP-rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji pt. Powiatowe Centrum Usług Społecznych” Przeanalizowanie możliwości realizacji projektu
w partnerstwie (wsparcie merytoryczne)
Powiat Koniński (PPPP, PCPR itp) 5 503 926,58
/ 85%
  Projekt rozpatrzony negatywnie
ze względu
na małą wartość projektu
4 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - OSI Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
i doradztwo zawodowe
19 gimnazjów (7 Miasto Konin + Kaz. Biskupi, Golina, Kramsk, Krzymów, Ślesin, Stare Miasto, Rzgów) 3 593 167,11
/ 95% (3.413.508,75)
1.09.2017 r.
-
31.07.2019 r.
Projekt zrealizowany
5 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej
w gminach: Kleczew, Rychwał, Sompolno, Skulsk, Grodziec, Wilczyn
i Wierzbinek
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
doradztwo zawodowe
11 gimnazjów (Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Grodziec, Rychwał) 2 627 598,89
/ 95%
(2 496 218,95)
  Projekt rozpatrzony pozytywnie;
ze względu na wykorzystanie alokacji jest
na liście rezerwowej
6 WRPO Działanie 8.1.2 Kształcenie ogólne - tryb konkursowy "Pokonać bariery - rozwój edukacji gimnazjalnej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Rychwale"
Zajęcia dodatkowe dla uczniów, wyposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, wsparcie dla nauczycieli
i doradztwo zawodowe
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 234 506,86
/ 95%
(222 781,51)
1.06.2017 r.
-
31.08.2019 r.
Projekt zrealizowano
7 WRPO Działanie 9.3.3 Inwestycja w infrastrukturę ogólnokształcące "Pokonać bariery - rozbudowa, adaptacja
i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Rychwale"
Rozbudowa SOSW Rychwał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale 859 050,37
/ 85%
(730 192,81)
9.03.2016 r.
-
10.10.2017 r.
Projekt zrealizowano
8 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży "Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie
z potrzebami rynku pracy"
Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów
i nauczycieli, doradztwo zawodowe
6 szkół (ZSEU, ZSB, ZSG-E, ZSTiH, ZS im. M.Kopernika, ZS CKU)
4 323 262,54
/ 90%
(3 890 936,28)
1.05.2017 r.
-
31.10.2019 r.
Projekt zrealizowano
9 WRPO Poddziałanie 2.1.1 Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych Stworzenie wspólnej SIP i e-usług geodezyjnych (wydatki niekwalifikowane 127.260,00 zł) Powiat Koniński + 14 gmin 14 914 879,88
/ 85%
(12 391 935,91)
8.08.2016 r.
-
31.03.2020 r.
Umowa podpisana
29.08.2017 r.
10 WRPO Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży "Naszym priorytetem sukces zawodowy – program edukacji zawodowej
w powiecie konińskim"
Staże zawodowe, doposażenie pracowni zawodowych, kursy dla uczniów
i nauczycieli, doradztwo zawodowe
ZSP Kleczew
i  ZSP Sompolno
879 412,83
/ 90%
(791 471,54)
31.12.2016 r. -
30.09.2018 r.
Projekt zrealizowano
11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
”Olimpiada wiedzy pt. niska emisja
w Aglomeracji Konińskiej dla szkół podstawowych”
Celem olimpiady jest
podniesienie świadomości uczestników nt. niskiej emisji i odnawialnych źródeł energii
30 szkół podstawowych z terenu powiatu konińskiego
i Miasta Konin
14 600,00
/ 95%
(13 870,00)
1.08.2017 r.

15.11.2017 r.
Projekt zrealizowano

Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego