Sitemap  Mapa strony     Wybierz język strony: flaga PL flaga EN flaga DE flaga ES linia BIP
PODWYŻSZONY KONTRAST
Region koniński
Jesteś tutaj: Unia Europejska - Obszar Funkcjonalny Aglomeracja Konińska - Obszary funkcjonalne

Obszary funkcjonalne

Obszar funkcjonalny – to zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami, przewidywaniami i jednolitymi celami rozwoju.

Obszary funkcjonalne występujące na terenie Aglomeracji Konińskiej (zgodnie z Zasadami i kryteriami wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie Wielkopolskim, Poznań 2015):
 1. Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków subregionalnych(Konin, Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin);
 2. Wiejskie obszary funkcjonalne uczestniczące w procesach rozwojowych(Golina, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin);
 3. Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych(Grodziec, Rychwał, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Wierzbinek, Sompolno);
 4. Obszary ochrony gleb dla celów produkcji rolnej(Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów, Golina, Grodziec);
 5. Tereny zamknięte kolejowe i wojskowe(Wierzbinek, Kramsk, Konin, Golina);
 6. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w skali dorzeczy(Golina, Konin, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Rzgów);
 7. Obszary cenne przyrodniczo(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 8. Obszary ochrony krajobrazów kulturowych(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał);
 9. Obszary ochrony i kształtowania zasobów wodnych(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 10. Obszary ochrony strategicznych złóż kopalin(Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Stare Miasto, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 11. Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych(Grodziec, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Konin, Wierzbinek);
 12. Miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze(Konin, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Wilczyn, Skulsk, Ślesin, Wierzbinek, Sompolno, Kramsk, Krzymów, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Rychwał, Grodziec);
 13. Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe(Grodziec, Rychwał, Krzymów, Kramsk, Wierzbinek);
 14. Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich(90 km. Wierzbinek, Sompolno).
Centrum Informacji TurystycznejChopin w powiecie konińskimInformacja dla niesłyszącychPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego150. rocznica Powstania Styczniowego